Pravopisna pravila in dopisi

8:00 - 14:30 IZZA d.o.o., Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Ste že kdaj prejeli kakšno pismo in ste ga morali dvakrat prebrati, preden ste ga razumeli? Se bojite, da pri svojem pisanju niste pravilno vstavili vejice ali da morda niste pravilno sklanjali kakšne besede? Sedaj bo vaš strah odveč. Kot veste, lahko vaš pisni izdelek pove veliko o vas in o vaših sposobnostih. Tako, kot so oči ogledalo vaše duše, je lahko tudi pravopisna pravilnost ogledalo vaše intelektualnosti. Da boste to dosegli, bo potrebno znanje malce izpopolniti. Ponujamo vam možnost, da to tudi storite.


Cilji

Razvoj kompetenc: obvladovanje pravil pravopisa.

Namen

Seminar je namenjen tistim, ki želijo obnoviti znanje pravilnega pisnega poslovnega komuniciranja in se seznaniti z novimi pravopisnimi pravili, ki se uporabljajo pri komunikaciji z elektronsko pošto in različnimi dopisi. Namenjen je vodjem, tajnicam, zaposlenim v nabavi, prodaji, marketingu, urednikom spletnih strani in časopisov, …

Vsebina

Seminar je namenjen tistim, ki želijo obnoviti znanje pravilnega pisnega poslovnega komuniciranja in se seznaniti z novimi pravopisnimi pravili, ki se uporabljajo pri komunikaciji z elektronsko pošto in različnimi dopisi. Namenjen je vodjem, tajnicam, zaposlenim v nabavi, prodaji, marketingu, urednikom spletnih strani in časopisov, …

 • Vrste in oblike pisne komunikacije

 • Pravilna sestava dopisov

  • glava, datum, oznake, predmet, jedro dopisa, zaključek, podpis, priloge

 • Standardizacija dopisov

  • nemška oblika dopisa

  • angloameriška oblika dopisa

  • najpogostejša slovenska oblika dopisa

 • Pravila o stvarnih lastnih imenih

  • delitev in zapisovanje imen

  • delitev zemljepisnih imen in njihov zapis

 • Raba ločil

  • skladenjsko, neskladenjsko, statičnost ločil, uporaba vejic, pomišljaji, vezaji

 • Krajšave

  • kratice

  • okrajšave

  • simboli

 • Pisanje prevzetih besed

  • obča in lastna imena

 • Tikanje in vikanje pri pisanju

 • Uporaba predlogov (s, z, k, h, na, v, iz)

 • Uporaba vezniških besed (ki, kateri, …)

 • Pisanje skupaj oziroma narazen

 • Sklanjanje določenih besed

 • Pravilno pisanje naslova na kuverti

 • Pravila pisanja elektronskih sporočil

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

218,00 € + DDV (265,96 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.