Presoja sistema, procesa in proizvoda

Presoja sistema, procesa ali proizvoda je sistematičen, neodvisen in dokumentiran proces pridobivanja dokazov za presojo in njihovega objektivnega vrednotenja z namenom, da se določi obseg, v katerem so izpolnjeni kriteriji presoje. S presojami ugotavljamo stanje nekega sistema, procesa oziroma proizvoda glede na zahtevano in/ali planirano stanje.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

  • spoznati osnove presoj;

  • spoznati načine in sistem presojanja;

  • napotki za učinkovito izvajanje presoj;

  • znanje za samostojno izvajanje presoj;

  • potrdilo o usposobljenosti za notranjega presojevalca.

Razvoj kompetenc:

strokovna tehnična znanja, analiza lastnega dela, odgovornost.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!