Procesni pristop

Procesni pristop je specifičen pogled na delovanje organizacije, v kateri se vsakodnevno izvajajo, povezujejo in prepletajo mnogi med sabo povezani procesi.

ISO 9001 podpira uporabo procesnega pristopa pri vzpostavljanju, vzdrževanju in izboljševanju sistemov vodenja kakovosti. Ta pristop omogoča lažji nadzor nad procesi. Vsak proces daje novo vrednost končnemu proizvodu ali storitvi.

Komu priporočamo:

Podjetjem, ki želijo procesno organiziranje in razumevanje poslovanja prenesti v vse oddelke, pri tem pa vzpodbuditi procesno razmišljanje in poudariti vlogo notranjega odjemalca za doseganje čim večje učinkovitosti podjetja in s tem čim boljših rezultatov poslovanja.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

  • spoznati principe procesnega pristopa,

  • spoznati metode učinkovitega delovanja procesa,

  • spoznati metodo učinkovite postavitve / definicije procesa,

  • spoznati načine merjenja uspešnosti in učinkovitosti procesa,

  • spoznati vlogo dokumentiranosti procesa.

Razvoj kompetenc:

strokovna tehnična znanja, analiza svojega dela, odgovornost.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!