Prodajni pristopi za tehnike

Zaradi velike ponudbe na trgu so postali kupci zelo zahtevni in želijo biti pomembni, saj se zelo dobro zavedajo, da so zadnji ključ za dobiček v proizvodno-prodajni verigi. Kupci so zelo različni, zato zahtevajo individualen pristop in osebni stik, ki mora biti do podrobnosti obdelan. Direktni marketing še vedno temelji na osebnem pristopu, kjer moramo kupcu pokazati spoštovanje in mu vzbuditi željo po naši storitvi ali izdelku. V zadnjih treh letih so se razvile nove metode prodaje, ki dajejo uspešne rezultate.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Pripraviti tehnični kader, da osvoji osnove prodaje in vzpostavitve dobrega prvega stika.
Kratka predavanja bodo popestrena s številnimi vajami individualno in v skupini, z igranjem vlog in primeri iz prakse. Vsak udeleženec bo izdelal svoj lasten načrt sprememb.

Razvoj kompetenc:

Pridobitev veščin verbalne in neverbalne komunikacije, osebna urejenost, poslovni bonton, osnove pogajanj, prodajno pismo.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!