RECEPTOR ogledalo podjetja - ustanove

8:00 - 14:30 IZZA d.o.o., Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 65

Prvi razgovor predstavnika podjetja z gostom, obiskovalcem ali stranko je odločilen. V danem trenutku obiskovalec, preko našega vedenja, dobi prvi vtis o vseh zaposlenih v organizaciji. To pomeni, da takrat predstavljamo vse zaposlene. Pri prvem srečanju posredno sporočamo o kulturi podjetja, ki vpliva na zaupanje – zanesljivost pri nadaljnjih poslih. Vedenje in bonton pridobimo skozi vzgojo od staršev in iz okolja, v določenih situacijah reagiramo po občutku. Dosti lažje je, če poznamo pravila, katera so nam lahko vedno v pomoč. Upoštevanje določenih pravil spoštovanja, gradi dober poslovni odnos za večje zaupanju pri pridobivanju posla.


Cilji


 • kako naredimo dober vtis z neverbalno komunikacijo
 • komu damo prednost, če imamo istočasno telefon, direktorja in novega obiskovalca
 • kako izvedemo profesionalen sprejem in napotimo stranko naslednjemu sodelavcu
 • pravila telefonskega razgovora (zakaj ni priporočljivo oglasiti se na telefon z besedami: Prosim! Halo! Ja? Želite?)
 • kako spoznamo sebe in svoj odnos do drugih ljudi
 • kako obvladujemo čustva ob neprijetnih situacijah.


Namen

Seminar je namenjen receptorjem, poslovnim sekretarjem, varnostnikom,...

Vsebina

 • Pričakovanja strank ali gostov, ki vstopajo v vašo hišo

 • Pomen prvega vtisa in njegovi elementi

  • Urejenost delovnega mesta

  • Osebna urejenost

  • Pomen neverbalne komunikacije

 • Vzpostavimo spoštovanje in zaupanje s sogovornikom

  • Pravila poslovnega pozdravljanja

  • Predstavljanje

  • Uporaba titul in nazivov

  • Tikanje in vikanje

  • Uporaba imen ali priimkov

 • Podajanje informacij in razumevanje

  • Poslušanje

  • Postavljanje vprašanj (odprta – zaprta)

  • Pravilna izbira pozitivnih besed

  • Besede, ki povzročajo stres in možnost spora

 • Spoznajmo sebe in druge to vpliva na odnos s sogovornikom

  • Vaja test- osebnostnega temperamenta

  • Vrednote

 • Pravila obnašanja telefoniranja

  • Analiza faze razgovora

  • Bonton in telefon

  • Odsotnosti sodelavcev in odziv

  • Obveznosti po telefonskem klicu

 • Reševanje konfliktov

  • Strategije reševanja konfliktov

  • Čustvena inteligenca in obvladovanje čustev

  • Negativne besede izzivajo konflikt

 • Analiza osebnega nastopa – vaja 

  • Predlog izboljšav pri delu in nastopu

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

248,00 € + DDV (302,56 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.