Ustvarimo proizvodnjo brez izgub - primer dobre prakse

8:00 - 14:00 TRIGLAV nepremičnine (stavba bivše SLOVENIJALES), Dunajska c. 22, Ljubljana 02 843 20 60

Vsa uspešna podjetja vpeljujejo v svoje poslovanje zakonitosti vitke proizvodnje. To pa pomeni, da je proizvodni proces od naročila do odpreme kratek. To dosežemo tako, da naredimo proizvodnjo bolj prijazno do zaposlenih (motivacija), z metodo 5S (odstranitev nepotrebnih elementov z delovnega mesta), s samostojnim vzdrževanjem znotraj metode KAIZEN in ustvarimo vitko proizvodnjo. Najbolj dobičkonosne rezultate je na tem področju dosegla Toyota s svojimi 14 PRINCIPI TOYOTINIH POTI. Ta sistem je uspešen v vseh proizvodnjah, ne samo v avtomobilski industriji.


Cilji

Cilj vitke proizvodnje je nenehno izboljševanje procesa proizvodnje in odstraniti vse elemente ali aktivnosti, ki ne ustvarjajo dodane vrednosti. Iz vidika končnega kupca, ki uporablja proizvod ali storitev, je v dodani vrednosti zajet vsak ukrep ali postopek, ki ga je pripravljen plačati. Lahko rečemo tudi, da je usmerjenost principa »lean« ustvariti več vrednosti z manj dela. Organizacija proizvodnega procesa po teh načelih ne zajema zgolj izvedbe določenih aktivnosti ali metod napredovanja, temveč pomeni dejansko filozofijo vodenja proizvodnega podjetja.

Namen

Seminar vitka proizvodnja je namenjen vsem, ki želijo tehnična in funkcionalna znanja za proizvodnjo, za službo kakovosti, tehnologijo in razvoj.

Kompetence

strokovna tehnična znanja, organizacija, vodenje.

Vsebina

 • USTVARJALNOST IN USPEŠNOST PODJETJA.

 • KREATIVNO VODENJE.

 • INDIVIDUALNA KREATIVNOST.

 • OVIRE ZA USTVARJALNOST.

 • TEMELJ TOYOTINE FILOZOFIJE.

 • ORODJA VITKE PROIZVODNJE:

  • analiza izgube časa,

  • vizualizacija, standardizirano delo,

  • KAIZEN,

  • samostojno vzdrževanje,

  • 5S metoda.

 • PRAKTIČNI PRIMERI IZ SLOVENSKIH PODJETIJ.

 • KAJ LAHKO STORITE TAKOJ – NAČRT?

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

196,00 € + DDV (239,12 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.