Projektno vodenje v praksi

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Projektni menedžment ima na področju človeškega ustvarjanja že dolgo tradicijo, v sodobnem poslovnem okolju pa je nedvomno postal eden od glavnih načinov in hkrati orodij za doseganje konkurenčnih ciljev ter uspešnega poslovanja vsakega podjetja in organizacije. Zagotavljanje dolgoročno učinkovitega in uspešnega oblikovanja in uresničevanja ciljev, bodisi strateških ciljev podjetja ali pa ciljev kupcev oziroma naročnikov je temeljna odlika projektnega menedžmenta. S seminarjem dobijo udeleženci temeljna znanja o projektih, potrebna za pripravo oziroma planiranje projektov in vodenje projektov. Spoznali bodo, kako se pripravi plan projekta, kako se projekt uspešno vodi in zaključi.


Cilji

Udeleženci seminarja spoznajo metodologijo in sistematiko projektnega menedžmenta na področju planiranja, vodenja, kontrole in zaključevanja projektov, ki jo ob praktični vsakodnevni uporabi pripeljejo do popolnega obvladovanja (profesionalnosti).

Namen

vodjem projektov, ki se želijo seznaniti s podrobnim planiranjem in vodenjem projektov ter tako poglobiti svoje znanje,
menedžerjem, ki se želijo seznaniti s projektnim menedžmentom,
drugim sodelujočim pri projektih, ki želijo spoznati pravila igre za uspešno delo s projekti.

Kompetence

Poudarek je na praktični pripravi zagonskega elaborata. Na osnovi izbranega projekta na seminarju spoznamo korake za pripravo zagonske dokumentacije projekta. Poudarek je torej na povsem praktičnem delu.

Vsebina

 • Opredelitev projektov in pomena projektnega načina dela

 • Izbira pravega projekta za podjetje

 • Planiranje projektov

 • Priprava projektne dokumentacije, ki vsebuje:

  • Opredelitev poslovnih potreb, ki jih rešujemo s projektom

  • Vsebina projekta

  • Strategija projekta (strateški cilji) in taktika izvedbe projekta

  • Objektni in namenski cilji projekta

  • Analiza vplivnih dejavnikov projekta

  • Plan projekta, ki obsega:

   • retrogradna razčlenitev projekta – WBS (work breakdown structure): cilji, vmesni cilji, mejniki, delovni paketi, aktivnosti…

   • mrežni plan – tehnike in metode mrežnega planiranja, terminski plan, plan ključnih dogodkov,

  • Določitev izvajalcev – matrika kompetenc in odgovornosti

  • Določitev projektne organizacije

  • Opredelitev virov projekta

  • Ekonomika projekta – predračun stroškov projekta, stroškovni tok projekta, vrednotenje poslovnih učinkov projekta

  • Plan kontrole projekta

  • Analiza tveganj projekta

 • Vodenje projektov

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

210,00 € + DDV (256,20 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.