Projektno vodenje

Vodenje projektov je v sodobnem poslovnem okolju postalo eden od glavnih načinov za doseganje konkurenčnih ciljev in uspešno poslovanje vsake organizacije. Zagotavlja dolgoročno oblikovanje učinkovitosti in uresničevanje ciljev. Temeljna naloga projektnega managementa je tudi postavljanje strateških ciljev na podlagi želja in ciljev kupcev oziroma odjemalcev.

Na seminarju dobijo udeleženci temeljna znanja o projektih, potrebna za pripravo projektov in vodenje projektov, za zagotovitev ustrezne organiziranosti celotnega projektnega sistema  (plan dela) ter za uspešno vodenje in zaključevanje projektov.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Na seminarju bodo udeleženci dobili temeljna znanja o projektih, potrebna za pripravo  in vodenje projektov. Dobili bodo znanja, kako ustrezno organizirati celoten projektni sistem od plana dela do uspešnega vodenja in zaključevanja projektov.

Seznanili se bodo s pomenom in vlogo projektov pri poslovanju in razvoju različnih poslovnih sistemov.Naučili se bodo, kako integrirati projekte v vsakodnevno delovanje s procesi priprave, vodenja in kontrole projektov. Primeri iz prakse jih bodo pripeljali do profesionalnosti, ki jim bo omogočila uspešno izpeljavo projektov.

Razvoj kompetenc:

vodenje, sodelovanje, načrtovanje, kritične točke, kontrola, nadzor, učinkovita komunikacija, vodenje in zaključevanje projektov.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!