Psihologija vodenja

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 65

Dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu je v največji meri odvisno od vodje. Psihologija vodenja ljudi se ves čas spreminja in vsak sodobni vodja mora slediti novim trendom in pristopom. Novi časi zahtevajo vodjo, kateremu sodelavci sledijo in jim je vzor. Pridobiti avtoriteto in jo vzdrževati v svoji delovni skupini je naporno in zahtevno. Da posameznik dozori in zraste v vodjo, potrebuje več kot tri leta. V tem času spremeni miselnost do vodenja, sprejme sebe kot vodjo in postane strokovnjak za delo z ljudmi. Učinkovito vodenje ljudi temelji na sposobnosti spoštovati stališča drugih ljudi. Sodobni vodja gradi svojo kredibilnost, zaupanje in spoštovanje do vseh svojih sodelavcev.


Namen

Namenjeno vsem vodjem, kateri si želijo povečati avtoriteto.

Vsebina

 • Razvoj organizacijskega okolja in pomen avtoriteta

 • Vpliv vodenja na kulturo in klimo v organizaciji

 • Elementi kateri gradijo avtoriteto vodje

 • Vrste avtoritete, s katero upravlja vodja

  • Formalna moč - dodeljena

  • Socialna moč – pridobljena

 • Kakšno avtoriteto imate vi v vaši skupini - vaja

 • Pravila pridobivanja moči - avtoritete, če ste zrasli v vodjo iz svoje delovne skupine

 • Pridobivanje sposobnosti vodenja skozi različna časovna obdobja

 • Grajenje psihologije vodenja sodelavcev

 • Pomen kredibilnosti, zaupanja, spoštovanja

 • Osnova dobre komunikacije temelji na spoštovanju

  • Verbalna in neverbalna komunikacija

 • Pravila poslovne komunikacije vodje do sodelavcev

  • Sodobni poslovni EU bonton do sodelavcev in poslovnih partnerjev

 • Plan sprememb pri osebnem vodenju

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

253,00 € + DDV (308,66 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.