Psihologija vodenja ljudi

Dobri sodelavci zapustijo organizacijo predvsem zaradi slabega odnosa z vodjem.

Dobro počutje na delovnem mestu je v največji meri odvisno od vodje. Čustveno doživljanje in razpoloženje vodje pomembno vplivata na zaposlene, njihovo motivacijo in storilnost. Čustva in razpoloženje niso le osebna, temveč se jih nalezejo tudi drugi.

Sposobnost učinkovitega vodenja ljudi je močno odvisna od sposobnosti nadzorovanja lastnih čustev, zmožnosti, da v kriznih situacijah ostanemo mirni, obvladujemo svoja čustva ter razumemo svoje težnje in nagnjena. Hkrati moramo biti sposobni ceniti stališča drugih ljudi. Poskušajmo vnaprej ugotoviti, kakšen bo odziv sodelavcev na naše predloge. Sposobni moramo biti zgraditi prijeten, zrel in prizanesljiv odnos do drugih ljudi.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

  • pomen avtoritete in moči pri vodenju;

  • posameznik ugotovi, kako psihološko zrasteš v vodjo;

  • prepoznavanje odnosa do sebe in drugih;

  • čustva in njihov pomen pri grajenju odnosov;

  • katera čustva me večkrat prevzamejo in kako takrat vodim;

  • čustvena inteligenca je dvakrat bolj pomembna kot delovne izkušnje in intelektualne sposobnosti.

Razvoj kompetenc:

vodenje sebe in drugih, čustvovanje, IQ in EQ, voditeljstvo, učinkovito čustveno komuniciranje, osebni razvoj.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!