Ravnanje z odpadki in sheme proizvajalčeve razširjene odgovornosti

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Področje ravnanja z odpadki je zelo obsežno s številnimi predpisi, ki so v zadnjem desetletju še dokaj ozko poznana. Podjetja, ki delujejo na slovenskem trgu se le stežka prebijajo med vso množico predpisov, ki se hitro spreminjajo ali dopolnjujejo.

Le zakaj je temu tako? Ali je množica predpisov res nujna ob raznolikosti področij ravnanja z odpadki?

Odpadki so na vseh področjih dela in življenja. Pot od izdelka do nastanka odpadka je v vsaki branži drugačna in raznolika. Prav iz tega naslova ni možno ravnanje z odpadki urejati z enim predpisom, da bodo sistemi ravnanja z odpadki transparentni in v duhu »dobrega gospodarja« do čistega okolja, naravnih virov in nevarnosti zdravja. Tokovi poti od izdelka do nastanka odpadka so raznoliki. Skoraj da ni področja, kjer odpadki ne bi nastali ali pa se preprosto z njimi soočamo doma.

Spoznajte predpise in jih spravite v življenje pri vaši dejavnosti.


Cilji

Seminar je namenjen vsem odgovornim v podjetju, kateri bodo zadolženi za ravnanje z odpadki, prav tako vsem vodjem saj bodo oni skrbeli za pravilno ravnanje z odpadki v podjetju. Na seminarju se bodo udeleženci seznanili s predpisi, novostmi in smernicami s področja ravnanja z odpadki.

Kompetence

strokovna znanja, odgovornost, učinkovitost.

Vsebina

  • Sistem zakonskih predpisov.

  • Predstavitev Uredbe o odpadkih

  • Predstavitev Uredbe o embalaži in odpadni embalaži

  • Predstavitev Uredbe o električni in elektronski opremi

  • Hitrejša predstavitev ostalih Uredb PRO

  • Načini ravnanja s posamezno vrsto odpadka.

  • Pravilno zbiranje odpadkov (ločevanje, pravilna oddaja v nadaljnje ravnanje, …)

  • Načrt gospodarjenja z odpadki.

  • Obvladovanje vseh poročil.

Predavanje  bo popestreno s številnimi primeri iz prakse.Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

195,00 € + DDV (237,90 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.