Ravnanje z odpadki, nevarnimi snovmi in nova zakonodaja EU

8:00 - 14:00 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Ravnanje z odpadki je le eno področje varstva okolja, ki je zakonsko urejeno s številnimi predpisi. Odpadki nastajajo povsod. Nekateri so nenevarni (komunalni odpadki, odpadna embalaža, organski odpadki itd.), drugi nevarni (odpadno olje, odpadne barve in laki, kemikalije itd.), za vse pa je predpisano ustrezno ravnanje.

Odlaganje odpadkov je prostorsko močno omejeno in številne deponije komunalnih odpadkov so v zapiranju. Zato so ločeno zbiranje odpadkov, reciklaža in energetska predelava nujnost že danes. Obstajajo številni sistemski pristopi kot npr. ISO 14001 in EMAS, ki omogočajo lažje obvladovanje področja ravnanja z odpadki.


Cilji

Na seminarju se bodo udeleženci seznanili z osnovami varstva okolja s poudarkom na ravnanju z odpadki in najnovejšo zakonodajo EU.

Namen

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij, ki so povzročiteljice odpadkov. Na seminarju se bodo udeleženci seznanili z osnovami varstva okolja s poudarkom na ravnanju z odpadki.

Vsebina

  • Pravna regulativa varstva okolja.

  • Vrste odpadkov.

  • Načini ravnanja s posamezno vrsto odpadka.

  • Zakonodaja na področju ravnanja z odpadki.

  • Pooblaščenci.

  • Analitika odpadkov.

  • Načrt gospodarjenja z odpadki.

  • Sistemski pristop k obvladovanju odpadkov.

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

190,00 € + DDV (231,80 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.