Ravnanje z odpadki

Ravnanje z odpadki je le eno od področij varstva okolja, ki je zakonsko urejeno s številnimi predpisi.

Odpadki nastajajo povsod. Nekateri so nenevarni (komunalni odpadki, odpadna embalaža, organski odpadki itd.), drugi nevarni (odpadno olje, odpadne barve in laki, kemikalije itd.), za vse pa je predpisano ustrezno ravnanje.
Odlaganje odpadkov je prostorsko močno omejeno in številne deponije komunalnih odpadkov so v zapiranju. Zato so ločeno zbiranje odpadkov, reciklaža in energetska predelava nujnost že danes. Obstajajo številni sistemski pristopi kot npr. ISO 14001 in EMAS, ki omogočajo lažje obvladovanje področja ravnanja z odpadki.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Udeleženci bodo spoznali:

  • sistem zakonov s področja varstva okolja,

  • klasifikacijo in zbiranje odpadkov,

  • najnovejše uredbe,

  • obvladovanje sistema zbiranja odpadkov v organizaciji,

  • zahteve inšpektorskih služb.

Razvoj kompetenc:

strokovna  znanja, odgovornost.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!