Pravopisna pravila in dopisi

Smo v času, ko si veliko dopisujemo preko elektronske pošte, uradnih dopisov in tudi voščimo ter čestitamo za različne priložnosti. Pri tekstu vso pozornost posvetimo vsebini. Zaradi hitrosti in obilice dela pogosto pozabimo na pravopisna pravila. Ta pravila so živa in se spreminjajo, kot se spreminja sam jezik. Potrebno je slediti novim pravilom pri dopisih in pravopisu. Pisni izdelek veliko pove o pošiljatelju in njegovi izobraženosti. Zato nikoli ni odveč, da ponovimo osnovna pravila pravopisa in znanje nadgradimo z novostmi. To znanje nam bo vedno dobro služilo.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Utrdili bomo znanje pravopisa in razrešili dvome, ki nas ob določenih pomenkih begajo. Veliko bomo vadili in popravljali napake v dopisih. Najbolje bi bilo, če bi prinesli s sabo svoje stalne dopise in pregledali njihovo verodostojnost. Preverite znanje s spodnjo vsebino.

Razvoj kompetenc:

Obvladovanje pravil pravopisa.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!