Reševanje konfliktov in pozitivna komunikacija na delovnem mestu

8:00 - 14:00 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Karkoli določena organizacija proizvaja ali ponuja, vse temelji na medčloveških odnosih. Največji kapital vsake organizacije so ljudje. Vsak zaposleni si želi biti v svoji delovni sredini spoštovan, sprejet in cenjen zaradi svojih znanj in spretnosti.Velikokrat se zgodi, da sodelavci, vodje in stranke s svojim nepravilnim obnašanjem in pristopom to preprečijo. Dobri medsebojni odnosi spodbujajo in motivirajo ljudi, da radi hodijo na delo, kar se odraža v dobrih rezultatih in visoki produktivnosti. Temelj dobrih medsebojnih odnosov je osnovno znanje o pravilnem komuniciranju in sprejemanje ljudi takih, kot so.

Ljudje smo čustvena bitja in komunikacija nam veliko pomeni. Nerazumevanje informacij in navodil za delo pripelje sodelavce ali poslovne partnerje do konfliktov in do neželenih rezultatov. Vzrok je v različnem razumevanju, saj je vsak človek edinstveno bitje s svojimi pogledi na življenje. Na isti dogodek gleda vsak posameznik s svojega stališča in temu pravimo, da komunikacijsko deluje po svojem zemljevidu v glavi. To različnost pogledov pridobimo z vzgojo in kulturo, ki temeljita na vrednotah in prepričanjih. Vsak konflikt je potrebno dosledno reševati. Pristopi k rešitvi, izgledajo teoretično enostavni. Vendar, ko smo v dialogu, postaja čustveno zapletena situacija.


Cilji

Udeleženci dobijo znanje o nastanku in vzroku konflikta.
Izboljšuje se odnos in zaupanje med zaposlenimi.
Prepoznavanje in obvladovanje čustev.
Reševanje problemov, brez osebnih napadov.

Spodbujanje dobrih odnosov med sodelavci in vpliv odnosov na uspešnost dela in učinkovitost delovnih procesov v podjetju
Dvig zavzetosti za delo pri posamezniku
Spodbujanje boljše komunikacije in dela v timu

Namen

Vsem vodjem in vsem zaposlenim, ki delajo s strankami

Vsebina

 • Vzroki nastanka konflikta

 • Različni pogledi na isto dogajanje ali delo

 • Vzroki nastanka konflikta

  • Karakter človeka

  • Filtri in pogledi posameznika

 • Pomen temperamentov

  • Vrste temperamentov in pogledi na svet- test

  • Pravilni pristopi brez konflikta

 • Pomen bazičnih prepričanj

  • Kaj so prepričanja in kako nastanejo

 • Pomen vrednot in konflikti

  • Spoznajte kakšne sovrednote imate - vaja

  • Vrednote nam krojijo naše življenje

 • Življenjske pozicije in

  • kako ljudje vidijo sebe in druge

  • + - pozicija (jaz sem več vreden)

  • + pozicija (jaz sem manj vreden)

  • -pozicija (obup- ni mi za živet)

  • + + idealna pozicija pravilnega komuniciranja

 • Uporaba čutne ostrine pri nastankih konflikta

  • VAKOG- vaja

 • Obvladovanje in prepoznavanje čustev, pri nastajanju konflikta.

 • Vpliv čustev pri konfliktu

  • Vrste čustev in reakcije

 • Strategije za reševanje konflikta.

  • Vrste stilov reševanja konfliktov

 • Pravilni pristop pri reševanju konflikta

 • Osebni plan sprememb pri nadaljnjem delu.

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

198,00 € + DDV (241,56 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.