Reševanje konfliktov

Konflikti so sestavni del našega življenja na vseh področjih in nivojih. Če želimo uspešno delovati, se moramo z njimi soočiti, jih prepoznati, predvsem pa se nanje pravilno in pravočasno odzvati ter jih razrešiti. Konflikti so verjetno najbolj nepriljubljeno področje komuniciranja. Ljudje jih poskušajo preprečiti, zatreti, prepovedati ali se jim izogniti. Reševanje konfliktov doživljajo kot neprijetno in nezaželeno ter se s tem najraje ne bi ukvarjali. Pozitiven, zdrav odnos do sebe in okolice je zelo pomemben v začetni fazi konflikta. Vsak konflikt je potrebno reševati dosledno. Pristopi k rešitvi se zdijo teoretično enostavni. Ko pa smo v dialogu, postaja situacija čustveno zapletena.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

  • udeleženci dobijo znanje o preprečevanju in reševanju konflikta,

  • izboljša se odnos in zaupanje med zaposlenimi,

  • izboljšajo se rezultati dela,

  • udeleženci se naučijo prepoznavati in obvladovati čustva,

  • udeleženci se naučijo reševati probleme brez osebnih napadov.

Razvoj kompetenc:

reševanje konfliktov, učinkovita komunikacija, ki rešuje probleme, pravilno izrekanje kritike, upravljanje s čustvi.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!