Reševanje konfliktov

8:00 - 14:30 IZZA d.o.o., Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 65

Konflikti so sestavni del našega vsakdanjega življenja na vseh področjih in nivojih. Če želimo uspešno delovati, se moramo z njimi soočiti, jih prepoznati predvsem pa se pravilno in pravočasno odzvati, ter jih razrešiti. Konflikti so verjetno najbolj nepopularno področje komuniciranja. Ljudje jih poskušajo preprečiti, zatreti, prepovedati ali se jim izogniti. Za vodjo je pomembno, da spozna psihološki vidik nastajanja konfliktov. V kolikor razumeš vzrok nastanka konflikta, potem tudi lažje in enostavno rešiš nastalo konfliktno situacijo. Ljudje v konfliktu zelo različno odreagiramo in konflikt rešujemo po različnih strategijah, katere bomo spoznali na usposabljanju.


Cilji

Udeleženci dobijo znanje o preprečevanju in reševanju konflikta
Izboljšuje se odnos in zaupanje med zaposlenimi
Dosegajo se boljši rezultati dela
Prepoznavanje in obvladovanje čustev
Reševanje problemov, brez osebnih napadov

Namen

Za vodjo in vse zaposlene je pomembno, da spozna psihološki vidik nastajanja konfliktov. V kolikor razumeš vzrok nastanka konflikta, potem tudi lažje in enostavno rešiš nastalo konfliktno situacijo.

Vsebina

 • Pomen nastanka konflikta

 • Spoznajmo,  kako nastane konflikt

  • Poslušanje

  • Razumevanje

  • Vrste filtrov in zemljevidov v naših možganih

 • Pomen vrednot in bazičnih prepričanj

  • Vrednote osmisljajo življenje, delo in motivacijo

  • Vaše pomembne vrednote - vaja

 • Komunikacijski vzroki za nastanek konflikta

  • VAKOG – besedna čutna ostrina - vaja

  • Uporaba negativnih besed, katere povzročajo konflikt in ga stopnjujejo

 • Pomen čustvene inteligence vodje pri reševanju konflikta

  • EQ- osebnostni test

 • Obvladovanje in prepoznavanje čustev pri nastajanju konflikta

 • Vrsta strategij reševanje konflikta

  • Vrsta stilov reševanja konflikta - osebnostni test

  • Primerjava odzivov pri sodelavcih

 • Postopek in faze reševanja konflikta

  • Vzpostavitev dobrega stika s sogovornikom

 • Osebni plan sprememb pri nadaljnjem delu.

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

253,00 € + DDV (308,66 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.