Skladiščenje za skladiščnike

8:00 - 14:00 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica

Pomen skladiščenja reprodukcijskega materiala in končnih izdelkov za podjetje.

Skladišče je pomemben del v procesu gospodarjenja z materialom. Vsi zaposleni v skladiščni službi se morajo zavedati svoje vloge v procesu vhoda, skladiščenja in izdaje materiala, da lahko poslovni proces poteka optimalno, s čimer se zadovolji zahtevam poslovne uspešnosti, zakonskim okvirom in zahtevam trga.


Namen

Skladiščnikom in vsem, ki so vezani v proces ravnanja z materialom, polizdelki in končnimi izdelki vse do izdaje oziroma odpreme iz podjetja. Predavanja bodo popestrena s številnimi primeri in praktičnimi nasveti iz prakse.

Vsebina

 • Naloge skladiščenja, ureditev prostora in razpored blaga v skladišču

  • skladišča in njihov namen

  • funkcionalnost prostora

  • razporeditev skladišča

  • zahteve pri projektiranju

  • zahteve varnosti

 • Funkcije skladiščnega poslovanja

  • vzroki skladiščnega poslovanja,

  • posledice skladiščnega poslovanja

  • vplivi na skladiščno poslovanje

  • ukrepi za optimiranje skladiščnega poslovanja

 • Cilji organizacije skladišča

  • optimiranje zalog

  • boljši pretočni časi

  • preglednost skladišč

  • uporabnost prostora

 • Prevzemni postopek (vhodna kontrola)

  • cilji prevzemnih zahtev

  • pristop k prevzemu

  • standardni postopki

  • zahteve in njihovo zagotavljanje

 • Izdaja blaga in transport

  • priprava na izdajo materiala

  • komisioniranje

  • zahteve transporta (internega in špedicije)

 • Dokumentacija

  • osnovna priporočena skladiščna dokumentacija

  • zakonsko obvezujoča dokumentacija

  • izpolnjevanje dokumentacije

 • Stanja zalog

  • osnovni pomen zalog

  • optimiranje zalog

  • vplivi na zaloge

  • razporeditev zalog

  • nekurantne zaloge

 • Odgovornost zaposlenih

  • izpolnjevanje zahtev za pravilno skladiščno poslovanje

  • odgovornost do dokumentacije

  • odgovornost za zaloge

  • odgovornost za stanje zalog

  • redni in izredni popisi zalog

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

206,00 € + DDV (251,32 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.