Učinkovito delo na projektih in v timu

8:30 - 15:00 IZZA d.o.o., Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Timsko delo postaja čedalje pogostejša oblika organiziranosti dela na projektih, v podjetjih in drugih organizacijah, ne glede na njihovo velikost ali področje dela. Ob naglem tehnološkem napredku in naraščajoči konkurenčnosti tržnega okolja so podjetja prisiljena optimizirati delovne procese in »z vedno manj ustvarjati vedno več«. Delovne funkcije postajajo vse bolj povezane in medsebojno odvisne, kompleksnost delovnih nalog pa presega zmožnosti posameznika in zahteva timski pristop.


Cilji

Udeleženci delavnice obnovijo, pridobijo in urijo spretnosti s področja komuniciranja s sodelavci v timu. Obnovijo znanje o tem, kako deluje tim, kaj tim sploh je in kakšna je vloga posameznika v timu. Naučijo se samoobvladovanja v konfliktnih situacijah, ki nastanejo zaradi problemov, ki jih tim rešuje.
Delavnica poteka v sproščenem okolju ob aktivnem sodelovanju vseh prisotnih.
Udeleženci najprej dobijo potrebna teoretična znanja, pogledajo video posnetku učni primer, nato sledi živa vaja z aktivnim sodelovanjem slušateljev. Vsak primer iz prakse se analizira in poudari dobre ter slabe točke iz vaje.

Namen

Delavnica je namenjena vsem zaposlenim, kateri delajo na projektih in vodstveni strukturi. Namen seminarja je,da se izboljša delo v timu in zagotovi ciljna usmerjenost tima.

Vsebina

 • Swoth Analiza obstoječega timskega dela

 • Proces nastajanja tima

 • Naloge vodje tima, odgovornosti in pooblastila

 • Sestava tima, naloge članov tima, odgovornosti in pooblastila

 • Postavljanje ciljev in stalna usmerjenost k cilju

 • Delo v timu: zbiranje in vrednotenje idej, reševanje problemov, odločanje

 • Skupinska dinamika: medsebojna razmerja, pomoč, nasprotovanja, pravila, norme, org, klima v timu

 • Vodenje sestankov tima

 • Zavzetost za delo v timu in motiviranje

 • Reševanje konfliktov

 • Prednosti in slabosti timskega dela

 • Ocenjevanje učinkovitosti timskega dela

 • Merjenje dosežkov dela v timu


Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

230,00 € + DDV (280,60 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.