Učinkovito planiranje delovnega časa in razdeljevanje nalog

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Učinkovito planiranje delovnega časa je znanost, veščina, umetnost, danost. Organiziranje časa (time management ali upravljanje s časom) je veščina, ki nam prihrani čas. Te veščine se ne naučimo v šoli, jo je pa zelo koristno obvladati.

Čas postaja večja vrednota kot denar.

Časa ne moremo ustaviti, na razpolago ga imamo toliko, kolikor ga je vsakemu določeno. Izraba razpoložljivega časa je odvisna od naših organizacijskih sposobnosti in ciljev, katerim sledimo. Pri vsakodnevnem delu moramo biti še posebej pozorni. Že zjutraj moramo izbrati, kaj bomo naredili in kako zaključili ta dan. Veliko različnih nepomembnih opravkov nam preprečuje, da bi dan zaključili zadovoljni.

Kopica vlog, ki jih igramo v vsakdanjem življenju (vodja, mentor, vodja projekta, starš, otrok, partner, …), nam povzroča stres, nas demotivira in zmanjšuje učinkovitost doma in na karierni poti.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

• boljša pripravljenost na naslednji delovni dan;
• pregled in jasnost dnevnih zahtev;
• manj pozabljivosti;
• tekoče dnevne aktivnosti;
• usmeritev na bistveno, doseganje dnevnih ciljev, odpravljanje in ravnanje z motnjami in prekinitvami;
• večja samodisciplina in samozavest, zmanjšanje stresa in živčnih okoliščin;
• trezne in preudarne reakcije ob kriznih dogodkih;
• večje zadovoljstvo in osebna učinkovitost, prihranek časa kot posledica metodičnega dela…


Namen

Seminar je namenjen vsem, ki vodijo in delajo v timu, pri rednem delu ali pri izvedbi projekta.

Kompetence

upravljanje s časom, upravljanje s samim seboj, osebno poslanstvo, načrtovanje, strateško razmišljanje, vodenje.

Vsebina

 • Pomen učinkovitosti in uspeha na delovnem mestu

  • Koliko je trenutno vredna moja minuta - izračun

  • Osebno poslanstvo pri načrtovanju aktivnosti

 • Usklajevanje kariere z zasebnim življenjem

  • Odnos med stresom in zmogljivostjo - diagram

  • Meja med dobrim stresom in škodljivim stresom

 • Organizacija dela pri pomembnih nalogah

  • ABCD analiza

  • Dnevno planiranje aktivnosti - vaja

  • Tedensko, dvotedensko, mesečno planiranje - vaja

 • Izdelava lastne dnevne krivulje učinkovitosti - vaja

 • Tatovi vašega časa in kako jih ustaviti

  • Nepričakovane krize

  • Odlašanje

  • Ne znam reči »NE«

  • Druženje in nepričakovani obiskovalci

  • Telefonski klici

 • Osebna razdelitev del v nujna in pomembna dela

  • Osebna analiza dnevnega razporejanja časa - vaja

  • Planiranje aktivnosti za jutri - vaja

 • Osebna psihološka učinkovitost - test

  • Pohiti, trdo delaj, bodi perfekcionist, ustrezi vsem

 • Postavljanje ciljev, strategije, poslanstva, vizije

  • Vrste vlog v vašem življenju in izgube časa - vaja

  • Kolo vaših trenutnih aktivnosti - vaja

  • Postavljanje osebnih ciljev po S.M.A.R.T. analizi

 • Delegiranje – prenašanje del in nalog na sodelavce

  • Kaj lahko delegiramo?

  • Pomen zaupanja pri delegiranju

  • Faze delegiranja

  • Nadzor izvedbe

 • Vpeljava učinkovitih sestankov

  • Postavitev ciljev sestanka in rokov za izvedbo

  • Glavne faze do sklepa - ciljno naravnan sestanek

 • Osebnostni načrt sprememb pri nadaljnjem delu

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

288,00 € + DDV (351,36 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.