Seminarji pri vas

Prednosti izvedbe seminarja pri vas:

 • Cenovno ugodno za vas je, če imate vsaj 6 udeležencev (v skupini je lahko največ 18 udeležencev).

 • Vsebina seminarja se prilagodi strokovnim zahtevam organizacije.

 • Prilagodimo vam termin izvedbe, čas, datum, dan v tednu in kraj izvedbe.

 • Po izobraževanju dobite evalvacijske liste izobraževanja in potrdila o izobraževanju

ZNANJE ZASTARA V DVEH LETIH!« je trditev, katera je v praksi, še kako vidna.

ZAUPAJTE NAM KJE IMATE POMANJKANJE ZNANJ IN POSLALI VAM BOMO PONUDBO!

ZAHTEVAJTE PONUDBO ZA IZVEDBO SEMINARJA!

Naša naloga je, da vam v treh dneh pošljemo ponudbo iz standardnega kataloga znanj. V kolikor je potreba po novi temi, potrebujemo vsaj osem dni, da vam izdelamo ponudbo.

Po prejetju ponudbe vi odločate o končni vsebini potrebnih znanj, ki jih vaši sodelavci potrebujejo. Za standardne izvedbe programov je možna izvedba v dveh tednih, za nove teme pa predavatelj potrebuje čas za izdelavo gradiva, tako da je izvedba možna v 30-ih dneh od uskladitve termina.

IZBIRA PREDAVATELJA

Za vsako temo imamo na razpolago najmanj dva predavatelja. Predavatelji so priznani strokovnjaki iz operative, kateri vsaki dan opravljajo podobna dela. Stroko obvladajo teoretično in praktično znanje. Predavanje vedno obogatijo s primeri iz prakse in predlogi na željo naročnika. Zaradi tega lahko udeleženci aktivno sodelujejo pri sami izvedbi Predavane vsebine so takoj prenosljive v prakso. Predavatelja določimo, ko se naročnik odloči za dokončno vsebino in datum izvedbe.

DATUM IN ČAS IZVEDBE SEMINARJA

Naročnik pove želeni datum izvedbe, katerega uskladimo s predavateljem. V organizacijah izvajamo seminarje vsaki dan v tednu, tudi v soboto in nedeljo. Prav tako uro izvedbe seminarja izbira naročnik od 6. ure do 22.ure.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV NA SEMINARJU

Število udeležencev je na veljavni cenik omejeno od 4 do 18 oseb. V primeru preseganja tega števila, so cene višje za 20% ali se držimo individualno dogovorjenega z naročnikom s privolitvijo predavatelja. V primeru, da je udeležencev nad 28, se zaračunajo vse skripte za predpisano števila oseb. Prav tako se cena izvedbe seminarja dvigne za 50%.

CENA IZVEDBE SEMINARJA NA SKUPINO

Cena vsebuje vse nastale stroške za kvalitetno izvedbo usposabljanja.

V to ceno je zajeto: predavanje, potni stroški in dnevnica predavatelja in spremljevalca, skripta avtorja- prilagojena naročniku, testi in delovni listi, evalvacijski listi in evidenca prisotnosti in potrdila za vse udeležence. V kolikor se izvede enako predavanje v dveh skupinah (2 x 4 ure) na en dan in se predava enaka vsebina, se priznava na ponujeno ceno 5 % popusta.

Cena seminarja, za zaključeno skupino v vaši organizaciji znaša 1580 EUR+DDV. V skupini je lahko največ do 18 udeležencev.

PLAČILNI POGOJI SEMINARJA

Ustrezno vsoto je potrebno na osnovi izstavljene fakture plačati v petnajstih dneh, na transakcijski račun TRR 04430 – 0000902505, NKBM.

NAČIN DELA, PROSTOR IN OPREMA

 • Način dela: Seminar in seminarska delavnica poteka v interaktivnem slogu. Udeleženci bodo nenehno aktivno vključeni v dogajanje. Delo zahteva veliko koncentracijo in pripravljenost sodelovanja, da se dosežejo učinki usposabljanja. Zato predlagamo, predvsem za vodstven kader, da ta dan opustijo telefonske razgovore in opravke med predavanji.

 • Prostor za izvedbo: Naročnik zagotovi primerno tih, svetel, topel, prostoren in zračen prostor, kjer se bodo udeleženci dobro počutili. Zaradi dobrega poslušanja, sodelovanja in koncentracije slušateljev je potrebna razporeditev miz v obliki črke »U« ali postavitev samo stolov v polkrogu. Naročnik pri naročilu naj izvajalcu pove kakšen prostor je na razpolago.

 • Oprema: Zaradi projiciranja z diaprojektorjem je potrebna vtičnica in bela ravna prazna stena.

  Zaželena oprema: projecirno platno in Demo tabla. Izvajalec zagotovi LCD projektor in prenosni računalnik.

Predstavljajte si, da ste v službi že petnajst let. Ali bi lahko opravljali svoje delo, samo s pridobljenim znanjem iz šole in začetnim znanjem na tem delovnem mestu? Odgovor je že vsem znan. Pridobljeno znanje v šoli ni dovolj do upokojitve, za kvalitetno opravljanje dela na istem delovnem mestu. Osnova sprememb in potreb po drugih znanjih na delovnih mestih, so nenehno nove želje kupcev.

Danes s kupci tvorimo partnerski odnos in zaradi tega smo dobili novi izraz za kupca, imenovan odjemalec. Odjemalec je naš partner, kateri nam naroča svoje želje glede izdelka ali storitve. Želje so vedno večje in na trgu je vedno več organizacij, ki ponujajo enake izdelke ali storitve. Če želimo preživeti in ohraniti delovna mesta, se mora naš izdelek razlikovati, po posebni konkurenčni prednosti. Konkurenčna prednost je zelo povezana z inovativnostjo, cilji in vizijo organizacije. Vizijo sestavljajo cilji s strategijo. Zelo pomemben del strategije podjetja je znanje.

Izobraževanje v vaših podjetjih, organizacijah, ustanovah, zavodih mora slediti razvoju podjetja in pravočasno reagirati na spremembe.

Naloga izobraževanja v vaših podjetjih je:

 • analiza in ugotavljanje potreb po izobraževanju, glede na zahtevnost in vrsto dela

 • načrtovanje izobraževanja

 • usmerjati zaposlene v izobraževanje

 • izdelati programe za oddelke in posameznike

 • organizirati in realizirati izobraževanje

Plan izobraževanja v podjetju temelji na razvoju – viziji podjetja (dolgoročno in kratkoročno) in letnih razgovorih, ki težijo, k letnim ciljem podjetja.

Izobraževanje v vaših podjetjih, zavodih, ustanovah, upravah, organizacijah se vrši v naslednjih oblikah:

 • SEMINAR – pridobivanje novega znanja za utrjevanje in nadgraditev. Izvaja se v kratkem času od 4-urnega usposabljanja do več dnevnih usposabljanj. Znanja temeljijo na izboljšanju kompetenc zaposlenih na določenih delovnih mestih.

 • TEČAJ – je pridobivanje znanja, kjer se vsebina podaja frontalno, sistematično in v zaporedju. Traja od nekaj ur, do več dni. Na koncu izobraževanja se dobi potrdilo ali spričevalo, katero je lahko tudi zakonsko predpisano.

 • DELAVNICA – teoretična spoznanja izvedena v skupinskem delu, kot manjši projekt. Pridobijo se nove spretnosti in orodja za lažje delo v praksi.

 • PREDSTAVITEV – prikaz uporabnosti nečesa v praksi.

 • MODUL – samostojna vsebinska enota poučevanja, ki v kombinaciji z drugimi moduli, daje sestavljeno celoto izobraževalnega programa.

 • AKCIJSKO UČENJE – se izvaja v resničnem okolju ali z simulacijo. Daje izkušnje iz prakse in pripravo na določeno situacijo.

Izobraževanje v podjetju je primerno, ko imamo več slušateljev. Prednost takšnega izobraževanja je, da se izvaja v prostorih podjetja naročnika, vsebina se prilagodi potrebam, predavatelj mora imeti praktične izkušnje na podobnih vsebinah in naši predavatelji na seminarjih imajo praktične izkušnje, zato je predavanje znanj popolnejše, hitreje dojemljivo in takoj prenosljivo v prakso. S tem zmanjšamo stroške na udeleženca in vsebina je prilagojena zahtevam naročnika, kar pomeni tudi večji učinek izobraževanja.

Izobraževanje v podjetju, zavodih, ustanovah, organizaciji ne prinaša želenih učinkov, če to ni strategija podjetja. Potrebno je prilagoditi upravljanje z znanji, nagrajevanje,motivacijo in informacijsko sestavo.

Naložba v izobraževanje zaposlenih v podjetju je strateška naložba in prepoznavna vrednota organizacije. Podjetja, katera se tega še ne zavedajo in imajo izobraževanje v podjetju za nepotreben strošek, bodo imela težave tudi brez recesije.


ZAUPAJTE NAM KJE IMATE POMANJKANJE ZNANJ IN POSLALI VAM BOMO PONUDBO!


PONUDBA IZVEDBE SEMINARJA PRI VAS

Naša naloga je, da vam v treh dneh pošljemo ponudbo iz standardnega kataloga znanj. V kolikor je potreba po novi temi, potrebujemo vsaj osem dni, da vam izdelamo ponudbo.

Po prejetju ponudbe vi odločate o končni vsebini potrebnih znanj, ki jih vaši sodelavci potrebujejo. Za standardne izvedbe programov je možna izvedba v dveh tednih, za nove teme pa predavatelj potrebuje čas za izdelavo gradiva, tako da je izvedba možna v 30-ih dneh od uskladitve termina.