MONTER - SERVISER »AMBASADOR PODJETJA«

8:00 - 14:00 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Podjetje predstavljajo ljudje, zaposleni v njem. Uspešnost podjetja je odvisna od zaposlenih, katerim strokovnost in kulturno obnašanje nista neznanki. Stranke so vedno bolj zahtevne, delo na terenu pa težje kot delo v prostorih podjetja. Serviserji imajo zahtevno delo, saj prihajajo v življenjski prostor strank. Komunikacija je še posebej zahtevna, če pride serviser popravit izdelek.Besedne spretnosti in razumevanje strank so v tem poklicu včasih bolj potrebne kot strokovno znanje. Serviserji so velikokrat v stresnih situacijah, saj morajo kljub konfliktu delo zaključiti profesionalno. Zato je nujno potrebno, da se serviserji seznanijo z osnovami psihologije, kar jim olajša delo z ljudmi.


Cilji

Vsebina seminarja temelji na komunikaciji, planiranju dela, podajanju nalog in reševanju konfliktnih situacij pri delu serviserja. Obisk serviserja pri stranki daje vtis o kulturi podjetja. Neprijetna situacija pogosto nastane, ko serviser pride na reklamacijo. Na delavnici se bomo naučili, kako pristopiti k stranki in vzpostaviti spoštljiv odnos.

Namen

Seminar je namenjen vsem serviserjem, ki delajo s strankami.

Kompetence

komuniciranje, osebni razvoj, prepoznavanje tipov, preprečevanje konfliktov

Vsebina

 • Pomen vizije, strategije, poslanstva na delovnem mestu

 • Pripadnost in zavzetost na delovnem mestu

 • Serviser- monter je ambasador podjetja

  • Serviser pri stranki predstavlja celostno organizacijo

  • Pomen komunikacije in strokovnega dela

  • Pridobite si zaupanje

 • Vzpostavitev dobrega stika s stranko

  • Neverbalna komunikacija

   • Urejenost terenskega vozila

   • Osebna urejenost – delovna obleka

  • Verbalna komunikacija

   • Pravila sprejemanja strank

   • Osnove bontona

 • Pravilna komunikacija po telefonu

  • Osnove bontona pri telefoniranju

  • Vsebina pogovora

  • Pozitivna naravnanost pogovora

  • Zaključek telefonskega pogovora

  • Zadolžitve po telefonskem razgovoru

 • Pristop k reševanju reklamacij

  • Kako poslušati

  • Kako sprejemati reklamacije

  • Postopek reševanja reklamacije

 • Obvladovanje čustev

  • Pozitivna naravnanost

  • Uporaba pozitivnih besed, ki spodbujajo pozitivna čustva

 • Osebnostni akcijski načrt za posameznika

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

248,00 € + DDV (302,56 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.