Serviser – ambasador podjetja

Podjetje predstavljajo ljudje, zaposleni v njem. Uspešnost podjetja je odvisna od zaposlenih, katerim strokovnost in kulturno obnašanje nista neznanki. Stranke so vedno bolj zahtevne, delo na terenu pa težje kot delo v prostorih podjetja. Serviserji imajo zahtevno delo, saj prihajajo v življenjski prostor strank. Komunikacija je še posebej zahtevna, če pride serviser popravit izdelek.

Besedne spretnosti in razumevanje strank so v tem poklicu včasih bolj potrebne kot strokovno znanje. Serviserji so velikokrat v stresnih situacijah, saj morajo kljub konfliktu delo zaključiti profesionalno. Zato je nujno potrebno, da se serviserji seznanijo z osnovami psihologije, kar jim olajša delo z ljudmi.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Vsebina seminarja temelji na komunikaciji, planiranju dela, podajanju nalog in reševanju konfliktnih situacij pri delu serviserja. Obisk serviserja pri stranki daje vtis o kulturi podjetja. Neprijetna situacija pogosto nastane, ko serviser pride na reklamacijo. Na delavnici se bomo naučili, kako pristopiti k stranki in vzpostaviti spoštljiv odnos.

Razvoj kompetenc:

Komuniciranje, osebni razvoj, prepoznavanje tipov, preprečevanje konfliktov.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!