Sistem vodenja in delovanja ISO 9001

Uvedba standarda in pridobitev certifikata ISO 9001 pomeni, da organizacija temelji na nenehnem izboljševanju dela ter doseganju vedno boljših rezultatov poslovanja. S pridobljenim certifikatom dokazuje svojo zavezanost kakovosti in zadovoljstvu strank.  Standard je primeren za vsako organizacijo iz različnih gospodarskih panog ali storitvenih dejavnosti.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Z uvedbo standarda dosežemo osredotočenost na odjemalce, vključevanje zaposlenih, procesni in sistemski pristop k vodenju, nenehno izboljševanje dela in graditev partnerskega odnosa z odjemalci.

Udeleženci bodo:

  • pridobili znanja iz osnov procesnih pristopov,

  • pridobili znanja iz osmih načel sistema kakovosti,

  • bolje spoznali sistem ISO 9001,

  • spoznali pomen sistema kakovosti,

  • spoznali pomen nenehnega izboljševanja in spreminjanja sistema kakovosti.

Razvoj kompetenc:

strokovna tehnična znanja, analiza dela, odgovornost.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!