Skladiščenje in ravnanje z nevarnimi snovmi

V vseh dejavnostih nastajajo različne vrste odpadkov, za katere je potrebno poskrbeti zaradi zakonodajnih zahtev in konkurenčnosti. Zbiranje in predelava odpadkov je še vedno izziv za številna podjetja in podjetnike. Z vstopom v EU so se razmere na področju ekologije in ravnanja z odpadki poostrile, saj je pomembno vključevanje ekologije v vsa področja poslovanja. Če želimo delovati v tržnem gospodarstvu, moramo uvesti ustrezne standarde, ki bodo zadostili vsem predpisom.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Udeležence bomo na seminarju:

  • seznanili z informacijami in praktičnimi nasveti o tem, na kaj moramo biti pozorni pri nabavi surovin, embalaže in izdelkov, ki pridejo v podjetje ali ustanovo;

  • posebej opozorili na sklenjen krog teh materialov, ko zapuščajo naše dvorišče, saj nas nepravilno ravnanje z odpadki ali tehnološkimi viški lahko precej stane;

  • seznanili z učinki ravnanja z okoljem, ki so merljivi rezultati, povezani z obvladovanjem odpadkov in tehnoloških viškov, in temeljijo na okoljski politiki ter okvirnih in izvedbenih okoljskih ciljih organizacije;

  • naučili pripraviti načrt ravnanja z okoljem, s katerim organizacija vzpostavi in vzdržuje program za doseganje okvirnih in izvedbenih ciljev, ki vključujejo:

    • določitev odgovornosti

    • sredstva in  časovne okvire, v katerih je potrebno doseči zastavljene cilje.

Razvoj kompetenc:

strokovna znanja, analiza dela, odgovornost.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!