Skladiščenje in shranjevanje nevarnih odpadkov

V vseh dejavnostih nastajajo različne vrste odpadkov. Zbiranje in predelava odpadkov je še vedno izziv za številna podjetja in podjetnike. Z vstopom v EU so se razmere na področju ekologije in ravnanja z odpadki poostrile, saj je pomembno vključevanje ekologije v vsa področja poslovanja. Če želimo delovati v tržnem gospodarstvu, moramo izpolnjevati ustrezne standarde in predpise. V Sloveniji je področje ravnanja z odpadki zakonodajno urejeno, težave se pojavljajo pri izvajanju zakonodaje, kar predstavlja velik problem pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj za opravljanje dejavnosti.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Na usposabljanju bomo prikazali učinke ravnanja z okoljem, ki so merljivi rezultati, povezani z obvladovanjem odpadkov in viškov, ki temeljijo na okoljski politiki ter okvirnih in izvedbenih okoljskih ciljih organizacije.

Prikazali bomo pripravo programa ravnanja z okoljem, kjer organizacija vzpostavi in vzdržuje program za doseganje okvirnih in izvedbenih ciljev, ki vključujejo:

  • določitev odgovornosti;

  • sredstva in  časovne okvire, v katerih je potrebno doseči zastavljene cilje.

Predavanje bo popestreno s številnimi primeri in nasveti iz prakse ob aktivnem sodelovanju vseh prisotnih.

Razvoj kompetenc:

Ekologom, vodjem oddelkov, vsem zaposlenim.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!