Skladiščenje, zaloge in materialno knjigovodstvo

Pomen skladiščenja reprodukcijskega materiala in končnih izdelkov za podjetje.

Skladišče je pomemben del v procesu gospodarjenja z materialom. Vsi zaposleni v skladiščni službi se morajo zavedati svoje vloge v procesu vhoda, skladiščenja in izdaje materiala, da lahko poslovni proces poteka optimalno, s čimer zadovoljimo zahteve po poslovni uspešnosti, zakonske okvirje in zahteve trga.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Udeleženci seminarja se bodo seznanili:

  • s funkcijo skladiščne službe;

  • s pravilnim ravnanjem z materiali;

  • s hranjenjem in varovanjem zalog;

  • z ekonomičnim naročanjem;

  • s stroški, ki jih zaloge povzročajo;

  • s povezavo s proizvodnjo, plansko službo in nabavo.

Razvoj kompetenc:

Strokovna tehnična znanja, vodenje skladišča, pretok materialov, logistika materialov, zaloge in naročanja.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!