Skladiščenje, zaloge in materialno poslovanje

V zalogah je vezan velik del sredstev podjetja.

Zato je ravnanje z zalogami ena od najpomembnejših operativnih funkcij v podjetju.

Posledice slabega ravnanja z zalogami so: neustrezen denarni tok, velika količina kapitala vezana v zalogah, onemogočanje širjenja podjetja in zmanjševanje donosnosti sredstev. Nepravilna strategija pri naročilih lahko za podjetje pomeni manjši dobiček ali celo izgubo. Povsem enak problem je pri planiranju zalog končnih proizvodov in nedokončanih izdelkov.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

  • udeleženci bodo dobili osnovna znanja o obvladovanju zalog,

  • teoretična znanja bomo podkrepili z nazornimi računskimi primeri in študijami primera iz resničnih poslovnih okolij.

Razvoj kompetenc:

strokovna tehnična in ekonomska  znanja, organizacija.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!