Slovenščina za tujce

18:00 - 20:30 IZZA d.o.o., Ljubljanska 42, 2310 Slov. Bistrica 02 843 20 60

IZVAJANJE TEČAJA

Tečaj se izvaja na dogovorjeni dan v tednu, ob določeni uri. Predavanje enega obiska tečaja traja 3 pedagoške ure. Po 20. urah se piše test o znanju jezika in ob zaključku tečaja se ponovno preveri pridobljeno znanje. Ob zaključku tečaja se pridobi potrdilo o opravljenem tečaju.

Cena : 292 EUR z DDV za 40 pedagoških ur – možnost plačila na dva obroka. Prvi obrok se plača ob vpisu in naslednji obrok po 20 opravljenih urah. Cena je veljavna nad 5 udeležencev v skupini, drugače se cena določi glede na število udeležencev.


Vsebina

Tečaj slovenščine za tujce je osnovan na praktični uporabi slovenščine do izpitov na osnovni in višji ravni.

Na tečaju se bodo udeleženci naučili osnov sporazumevanja v najpogostejših vsakdanjih situacijah. Na tečaju bomo obravnavali besedišča in stavke od osnov predstavljanja, vljudnostne fraze, pogovori v trgovini, banki, občini, pošti, telefonski razgovori, v gostišču, gradbeništvu, najem stanovanja,… Predavatelji se bodo tudi individualno posvetili potrebam skupine ali posameznika.

Razvijali se bodo skozi praktične primere, jezikovne spretnosti, kot je govor, poslušanje, branje in pisanje.


KORIST ZNANJA slovenščine za tujce:

  • Profesionalnost in lažje razumevanje na delovnem mestu

  • Hitrejše in lažje vključevanje v socialno okolje

  • Uspešno vključevanje v slovensko družbo in kulturo

  •  Podlaga za opravljanje izpita ustreznega nivoja znanja slovenščine za pridobitev državljanstva Republike Slovenije.


NIVO ZNANJA IN IZPITI ZA MOŽNOST PRIDOBITI DRŽAVLJANSTVO Republike Slovenije

  • Nivo A1 – vstopna raven poznavanje jezika

  • Nivo A2  - vmesna raven

  • Nivo B1 – osnovna raven sporazumevanja

  • Nivo B2 – samostojna višja raven uporabnost jezika

  • Nivo C1 – učinkovita odlična raven znanja jezika

Nivo C2 – mojstrska raven znanja jezika


Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

239,00 € + DDV (291,58 €)

Cena velja za 40 pedagoških ur.

Možnost plačila na dva obroka. Prvi obrok se plača ob vpisu in naslednji obrok po 20 opravljenih urah. Cena je veljavna nad 5 udeležencev v skupini, drugače se cena določi glede na število udeležencev.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.