Sodobna orodja za učinkovito vodenje

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

SODOBNA ORODJA ZA UČINKOVITO VODENJE

Vodenje je umetnost, ki zahteva veščo uporabo različnih motivacijskih orodij, saj so zaposleni osrednje bogastvo organizacije. Vodenje predstavlja kompleksen izziv, saj se vodja sooča z raznolikimi izzivi in različnimi osebnostmi zaposlenih. 

Vsak posameznik je edinstven, zato mora sodobna vodja obvladati različna motivacijska orodja, da doseže zdravo uspešno tekmovalnost v skupini. Pri tem je ključnega pomena pravilna uporaba pohvale in kritike. Pohvale so močno orodje za spodbujanje pozitivnega vedenja in motivacije zaposlenih. Pravilno usmerjene pohvale krepijo samozavest posameznika, spodbujajo kreativnost ter krepijo timsko delo. Sposobnost prepoznavanja in nagrade za dobro opravljeno delo je ključnega pomena za gradnjo pozitivnega delovnega okolja. 

Hkrati pa je tudi konstruktivna kritika pomembno orodje v vodstvu. S pravilno podano kritiko vodja omogoča zaposlenim rast in razvoj, saj opozori na področja, kjer se lahko izboljšajo. Pomembno je, da je razvojna kritika konstruktivna, usmerjena na izboljšanje, in da je podana na način, ki spodbuja učenje ter kompetence.Vsak posameznik je edinstven, zato je prilagajanje pristopov nujno za ustvarjanje pozitivnega in učinkovitega delovnega okolja.


Cilji

Ugotovili boste, kakšen stil vodenja uporabljate in kako ga lahko izboljšate, koliko avtoritete ste si že pridobili, kako lahko usmerjate ljudi k ciljem in doseganjem rezultatov, kako spodbudite osebno motivacijo posameznika. Spoznali boste orodja za vodenje in njihovo uporabnost v praksi, upoštevali boste drugačne poglede na delo in odnose z ljudmi.

Namen

Vodjem, managerjem, direktorjem, podjetnikom, vodjem oddelkov, vodjem timov, vodjem projektov, vsem vodjem, ki željo spoznati nove tehnike in orodja pri vodenju ljudi, tistim, ki bodo napredovali v svoji delovni sredini in bodo morali voditi svoje sodelavce, vsem, ki so dobili novo delovno mesto vodje in bi radi pridobili socialno moč in avtoriteto.

Vsebina

1. Vrline in lastnosti uspešnih vodij

2. Učinkovito komuniciranje s sodelavci

 • Prepoznavanje vrste temperamentov

 • Izvedba osebnostnega testa -vaja

 • Pravilni pristopi do vsakega temperamenta - vaja

 • Grajenje dobrih odnosov med različnimi tipi ljudi

3. Poslušanje 

 • Poslušanje sodelavcev, ko dajemo navodila - vaja

 • Razumevanje navodil, da ne pride do izkrivljenih informacij - vaja

 • Pravila za izboljšanje poslušanja

4. Razmerje med izrečenimi pohvalami in kritikami, se gradi moč vodje

5. Pomen pohvale

 • Kdaj, kaj, kako pohvalimo 

 • Izrekanje pohvale- vaja

6. Pravilno izrekanje kritike

 • Kaj kritiziramo: osebo, delo ali izdelek- storitev?

 • Čustva in kritika, preprečimo,da ne pride do spora

7. Kritika izrečena v sendviču

 • Pravilno izrekanja kritike - vaja

8. Delegiranje dela sodelavcem

 • Pravila delegiranja

 • Vaja: izvedba delegiranja

9. Ali lahko vodja gradi prijateljski odnos do sodelavca?

 • Pomen čustvenih vezi na delovnem mestu

10. Vrste motivacije zaposlenega do dela na delovnem mestu

11. Organizacija časa in dela pri vodenju

 • Imejte nadzor nad vašimi kradljivci časa

12. Plan osebnih sprememb, pri nadaljnjem delu

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

288,00 € + DDV (351,36 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.