Sodobna orodja za vodenje

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Vsak vodja pri svojem delu potrebuje velik nabor različnih motivacijskih orodij za vodenje posameznika in skupine. Že več let se zavedamo, da so zaposleni največje bogastvo organizacije. Pravilni pristopi in vodenje do želenih ciljev temeljijo na vodstveni strukturi organizacije. Sodobni vodja potrebuje nabor zelo različnih znanj, da doseže pri posamezniku želeno učinkovitost. Vsak človek je unikaten, zato pravi vodja zna : kako komunicirati z različnimi tipi ljudi, organizirati sebe in druge, motivirati zaposlene, ki imajo različne poglede na svoje delo in navduševati ljudi za cilje, ki vodijo do dobrih finančnih rezultatov.


Cilj usposabljanja

PRIDOBLJENA KORIST na praktični delavnici:

 • spoznavanje orodij za vodenje in njihova uporabnost v praksi;

 • usklajevanje in upoštevanje drugačnih pogledov na delo;

 • postavljanje ciljev povezanih z letnim planom in delegiranje;

 • spoznavanje motivacijskih orodij za različne generacije.


Namen

Seminar je namenjen direktorjem, managerjem, vodjem, prodajnikom, nabavnikom – vsem, ki delajo z ljudmi.

Kompetence

vodenje, voditeljstvo, organizacija, učinkovita komunikacija, upravljanje s samim seboj, veščine inovativnega razmišljanja.

Vsebina

1. Vrline in lastnosti uspešnih vodij

2. Učinkovito komuniciranje s sodelavci

 • Prepoznavanje vrste temperamentov

 • Izvedba osebnostnega testa -vaja

 • Pravilni pristopi do vsakega temperamenta - vaja

 • Grajenje dobrih odnosov med različnimi tipi ljudi

3. Poslušanje 

 • Poslušanje sodelavcev, ko dajemo navodila - vaja

 • Razumevanje navodil, da ne pride do izkrivljenih informacij - vaja

 • Pravila za izboljšanje poslušanja

4. Razmerje med izrečenimi pohvalami in kritikami, se gradi moč vodje

5. Pomen pohvale

 • Kdaj, kaj, kako pohvalimo 

 • Izrekanje pohvale- vaja

6. Pravilno izrekanje kritike

 • Kaj kritiziramo: osebo, delo ali izdelek- storitev?

 • Čustva in kritika, preprečimo,da ne pride do spora

7. Kritika izrečena v sendviču

 • Pravilno izrekanja kritike - vaja

8. Delegiranje dela sodelavcem

 • Pravila delegiranja

 • Vaja: izvedba delegiranja

9. Ali lahko vodja gradi prijateljski odnos do sodelavca?

 • Pomen čustvenih vezi na delovnem mestu

10. Vrste motivacije zaposlenega do dela na delovnem mestu

11. Organizacija časa in dela pri vodenju

 • Imejte nadzor nad vašimi kradljivci časa

12. Plan osebnih sprememb, pri nadaljnjem delu

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

253,00 € + DDV (308,66 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.