Šola praktične vpeljave vitke proizvodnje - I. modul

8:00 - 15:00 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

ŠOLA PRAKTIČNE VPELJAVE VITKE PROIZVODNJE 

1. delavnica: petek, 15. 03. 2019 

KAKO PRISTOPITI K VPELJAVI VITKE ORGANIZACIJE 

2. delavnica: četrtek, 28.3.2019 

PLANIRANJE PROIZVODNJE 

3. delavnica: petek, 12.04.2019 

CELOVITA KAKOVOST IN AVTOKONTROLA 

4. delavnica: petek, 10.05.2019 

PRETOK MATERIALA IN VREDNOSTNA ANALIZA 

5. delavnica: petek, 17.05.2019 

VIZUALNO VODENJE V VITKI PROIZVODNJI 

KOTIZACIJA ZA ŠOLA: 

 • za eno osebo za 50 pedagoških ur usposabljanja je 900 EUR+DDV 

 • za dve ali več oseb iz iste organizacije je za vse 10% popust  


Vsebina

NAMEN VPELJAVE VITKE ORGANIZACIJE

PO VPELJAVI VITKEGA PODJETJA SMO VSI ZADOVOLJNI IN RADI HODIMO V SLUŽBO!

Namen VITKEGA PODJETJA je večno sledenje popolnosti, katerega ni moč dobiti pri spreminjajoči proizvodnji. Vsi udeleženi morejo težiti k izboljševanju procesov, optimizaciji opreme, zmanjševanju odpada-težiti k »0« izmeta, izboljševanju kakovosti, narediti vse lažje, hitreje, kar pa teži k dobremu sodelovanju, timskemu delu in sodobnemu vizualnemu vodenju.

Filozofija vitkega podjetja je, da se opravičim več- s čim manj opreme, prostora, napora in časa, hkrati pazadovoljiš zahteve kupca. Zahteva VP je čim manjša poraba virov in velika fleksibilnost. Za dobrodelovanje VP je potrebna : stabilna in enakomerna proizvodnja, prilagodljivost procesov, visoka kakovost, zanesljiva oprema, hitre nastavitve in menjava orodij in zanesljive dobavitelje.

VP mora zadovoljiti predvsem naslednjim zahtevam v organizaciji:

 • Kratki pretočni časi in kratek čas izdelave izdelka/storitve

 • Male zaloge izdelkov in polizdelkov (skladišče, proizvodne poti)

 • Izdelki / polizdelki brez napak – »zero defect«

 • Velika prilagodljivost do odjemalca- grajenje partnerskega odnosa

Vse to povezujejo vsi zaposleni z vzornimi vodji, kateri imajo veliko discipline, zavzetosti, sodelovanja in spodbujanja po novih produktivnih idejah. Potrebno je pravilno postaviti VIZIJO in STRATEGIJO organizacije, POSLANSTVO ZAPOSLENIH povezano s CILJI organizacije in VREDNOTAMI - zahtevami odjemalca (odjemalec= kupec/stranka po ISO TS 16949).


Elementi "tradicionalno" "vitko"
Cilji podjetja Premagati konkurenco Pridobiti kupce
Kultura vodenja Reševati probleme Preprečiti probleme
Prioritete Rezultati Rezultati in procesi
Navodila Statična Dinamična
Zaposleni Strošek in težave Potencial in možnosti
Stroji/Oprema Draga specializirana Majhni in visoko fleksibilni
Reševanje problemov "Kdo je kriv?" Krize "Kaj je rešitev" Izvor izboljšav

(vir:Ivanovič 2011)


Zgodovinski razvoj vitke organizacije

Razvojni koncept vitke proizvodnje sega v pozna sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je Sakichi Toyota, prešel iz tekstilne dejavnosti na proizvodnjo avtomobilov. Taiichi Ohno je v tem podjetju Toyota uveljavil načela TPS-a

(Toyot Production System) in vzpostavitev temeljnega sistema VP (Vitkega Podjetja). Leta 1956 je ta gospod obiskal ZDA, kjer je prvič videl samopostrežne trgovine, kjer kupci jemljejo zaloge iz polic. Prišel je do spoznanja, da mora biti planiranje podrejeno dejanski prodaji (PULL sistem) in ne prodajnim ali proizvodnim ciljem (PUSH sistem). Začetki VP- lean production temelji JIT(just in time - ravno pravi čas), kjer je poudarek na minimalnih zalogah in pretoku materiala. S tem pogledom na proizvodnjo se je spremenil celotni koncept organizacije proizvodnje. Velika naftna kriza je v sedemdesetih letih prisilila avtomobilsko industrijo, da se je začela prilagajati potrebam trga. Od takrat naprej je v svetu znana VITKA PROIZVODNJA, podjetja ali organizacije.

V gospodarsko razvitih državah po uvedbi v avtomobilsko industrijo se je vitka organizacija uveljavila v skoraj vsej industriji. V Sloveniji je opazen intenzivni trend organizacije proizvodnje po zakonitosti vitkega podjetja po zadnji gospodarski krizi. Ta nas je naučila, da se je potrebno prilagoditi zahtevam kupca - odjemalca, po mali seriji izdelkov, z dograditvijo določenih unikatnih elementov po želji naročnika, prav tako niso zaželene zaloge izdelkov in polizdelkov.


1. Kako pristopiti k vpeljavi vitke organizacije

 • Poslanstvo in vizija družbe 

 • Strateški plani 

 • Vrednote 

 • Cilji ( dnevni , mesečni , letni ) 

 • Standardno vodenje na vseh – LSW 

 • Vizualizacija vodenja 

 • Izgube pri vodenju 

 • Vitka organiziranost ( Self DirectedTeams ) 

 • Vodenje za dvig »Zavzetost zaposlenih » 

 • Vitko poslovanje in model poslovne odličnost 

 • Merjenje zavzetosti in učinkovitosti vodenja in korektivni ukrepi 

 • Primeri dobrih praks v Sloveniji in tujini


2. Planiranje proizvodnje

 • 7 izgub na delovnem mestu proizvodnje
  ( naučimo se jih videti, da lahko kasneje pravilno in na pravem mestu ukrepamo)

 • 5S postopek

  • Pet korakov do urejenega delovnega mesta

  • Vpeljava na delovno mesto

  • Vključevanje pomembnih služb

  • Spremljanje in ohranjanje učinka vpeljave doseženega nivoja

 • Tehnika SMED-a

  • Prednosti hitrih menjav orodja.

  • Kje največ izgubljamo časa pri menjavah?

   • Spremljanje in ohranjanje učinka vpeljave doseženega nivoja

 • Vizualno vodenje

  • Pomembnost prave informacije, ki vzbudi reakcijo

  • Odločitev, kaj potrebujemo vizualno boljše

  • Implementacija na delovno mesto

  • Povezava z ostalimi metodami

  • Spremljanje in ohranjanje učinka vpeljave doseženega nivoja

 • Analiza izgubljenega časa

  • Načini merjenja izgubljenega časa

  • Kako pridobiti zaupanje zaposlenih, ki analizirajo izgubljen čas

  • Analiza izgubljenega časa in ukrepanje

  • Merjenje učinka opreme ( OEE )

  • Spremljanje in ohranjanje učinka vpeljave doseženega nivoja

 • Avtonomno vzdrževanje TPM

  • Združevanje 5S in Vizualnega vodenja za vzpostavitev osnovnega vzdrževanja stroja in opreme s strani delavca

  • Spremljanje in ohranjanje učinka vpeljave doseženega nivoja

 • Standardizirano delo

  • Zakajje potrebno način dela na stroju standardizirati

  • Standardizacija postopka dela

  • Spremljanje in ohranjanje učinka vpeljave doseženega nivoja

 • Možnost vpeljave KanBan metode v proizvodni proces, FIFO

 • Kaizen ( spremenimo način razmišljanjazaposlenih )

 • Predstavitev in načrt vpeljave VITKE PROIZVODNJE v praksi
  (predstavitev dobre prakse in njihove izkušnje ob vpeljavi)


3. Celovita kakovost in avtokontrola

 • Pomen besede KAKOVOST v vitki organizaciji

 • Celovito obvladovanje kakovosti

 • Principi celovitega obvladovanja kakovosti

  • Zadovoljitev zahtev kupca

  • Razumevanje verige kupec - dobavitelj

  • Izvajanje potrebnega in nepotrebnega dela

  • Narediti delo prvič dobro – 0% napak

  • Merjenje uspešnosti in učinkovitosti

  • Stalne izboljšave

  • Odgovornost za kakovost

 • Orodja za izvajanje izboljšav in njihovo vzdrževanje

  • Plan ukrepov

  • Časovni diagram in diagram trendov

  • Nadzorne karte

 • Avtokontrola (samokontrola)

  • Priprava kontrolne dokumentacije

  • Avtokontrola AQ

  • Numerični način zapisovanja

  • Karta Xpr – R

 • Primeri dobrih dobrih praks


4. Pretok materiala in vrednostna analiza

 • Določitev družine proizvodov s timsko izdelavo matrike

 • Spoznavanje orodja za vrednostno analizo pretoka materiala

 • Timska izvedba analize pretoka materiala in informacij za določeno družino proizvodov

 • Izdelava načrta trenutnega vrednostnega pretoka materiala

 • Izračuni pretočnih ter procesnih časov in taktnega časa ter ostalih meril

 • Predstavitev različnih logističnih pretokov materiala v proizvodnih sistemih

 • Predstavitev pravil za oblikovanje prihodnjega vrednostnega pretoka materiala.

 • Timsko kreiranje prihodnjega vrednostnega pretoka materiala za družino proizvodov.

 • Plan aktivnosti za implementacijo novega vrednostnega pretoka materiala


5. Vizualno vodenje v vitki proizvodnji

 • Pomen vizualnega vodenja

 • Kaj je vizualno vodenje in zakaj je pomembno za poslovanje ?

 • Orodja za vizualno vodenje : 5S v pisarnah in oglasne deske

 • 5S v pisarnah vodstva

 • Metode vizualnega vodenja:

  • standardizirane oglasne deske

  • intranet portali

  • standardizirani  dnevni sestanki

  • javni – stoječi sestanki  vodstvain vodij

  • ocenjevanje učinkovitosti sestankov

  • obhodi vodstva in vodij po podjetju

  • standardno delo vodij
   (kaj delam kot vodja vsak dan, teden, mesec ali leto)

 • Oglasne deske v pisarnah vodij

 • Oglasne deske v podjetju (Lay out, predstavljeni kupci, plani, dosežki, nagrade)

 • Pomen pripadnosti podjetju in doseganje skupnih ciljev

 • Kaj lahko naredimo takoj v svojem delovnem okolju

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

900,00 € + DDV (1.098,00 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.