SPC – Statistično obvladovanje procesa

Statistično obvladovanje procesa je namenjeno vsem, ki posredno ali neposredno sodelujejo v procesih sistema kakovosti. Načeloma uporaba statističnih metod ni omejena, v prvi vrsti pa je namenjena statističnemu spremljanju proizvodnega procesa.

Proizvodni proces mora postati preko uporabe SPC-ja obvladovan in v vsakem trenutku pod nadzorom odgovornih.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

  • spoznati pomen uporabe SPC,

  • spoznati tehnike izvajanja SPC,

  • spoznati pomen študij sposobnosti procesa in indeksov sposobnosti,

  • razumeti proces in način obvladovanja le-tega,

  • dobiti napotke za uporabo metode v praksi,

  • dobiti potrebno znanje za učinkovito izvajanje SPC.

Razvoj kompetenc:

strokovna tehnična znanja, analiza lastnega dela, odgovornost.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!