Strateško planiranje prodaje v krizi

9:00 - 15:00 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Planiranje prodaje je pomembna funkcija planiranja v podjetju. Načrtovanje prodaje je potrebno uskladiti z vizijo, poslanstvom, strategijami in cilji organizacije. Z izdelavo plana prodaje zmanjšujemo tveganje in negotovost glede višine poslovnih prihodkov, ki jih bo podjetje doseglo v planskem obdobju. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati svoje proizvodne – storitvene možnosti, razmere in nastop na trgu. Kakovostno načrtovanje je, ko organizacija izpolnjuje cilje. Nekakovostno planiranje povzroča nekoristno porabo denarja, dela in časa. Vse to vpliva na zmanjšanje dobička in vzdušja zaposlenih v organizaciji.


Cilji

Udeležence prepričati o nujnosti planiranja prodaje na strateškem večletnem planu (OGSAM), na nivoju SBU, po kanalih prodaje, po skupinah izdelkov po terenih in na nivoju vsakega posameznika.

Kompetence

Udeleženci bodo trenirali postavljanje ciljev (SMART) in kako spremljati uresničevanje ciljev. Po treningu bodo razumeli, kako pomembno je timsko delo, osebni odnos do celotnega procesa planiranja in uresničevanja prodaje (CPDA). Na treningu bodo predstavljene iz prakse pridobljene izkušnje pri vodenju prodajnega (marketinškega) tima v globalni firmi. Trening bo sprožil proaktivni pristop pri udeležencih, večjo motivacijo in bolj učinkovito delo timov ter posameznikov.

Vsebina

 • Nivoji planiranja:

  • strateški plan,

  • taktični plan,

  • operativni plan.

 • Analiza trga po metodah:

  • SWOT analiza,

  • Kottlerjeva matrika,

  • Marketing mix.

 • Načrt prometa, pokritja, EBIT, prodajnih in marketing stroškov.

 • Segmentacija trga po kanalih prodaje, po skupinah produktov po terenih in po timih.

 • Načrtovanje novih produktov, novih kupcev, novih prodajnih kapacitet.

 • Trženjski načrt: OGSAM .

 • Načrtovanje prodaje, optimiranje zalog in terjatev.

 • Osebni načrt prodaje

 • Spremljanje načrtovanja in poročanje

 • Izdelava osebnega načrta

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

0,00 € + DDV (0,00 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.