Team building

Moderna organizacijska kultura spodbuja timsko delo.

Kajti le takšno delo v današnjem času poveča dobiček, zmanjša fluktuacijo kadra in ustvari ugodnejšo organizacijsko klimo.  Značilnost tima je, da se razpoloženje članov hitro prenaša na celotno vzdušje v timu. Pravi tim se začne oblikovati šele takrat, ko skupina ljudi skupaj raste in prevzema odgovornosti za postavljene cilje. Včasih se v timu pojavi manjša zavzetost članov tima, s tem pa tudi nižja učinkovitost. Takšen tim je potrebno voditi skozi to obdobje, ga spodbujati in sproti reševati nastale konflikte, da se izboljša stanje v timu. Vodje timov imajo pri vodenju veliko vlogo, saj poznajo timske procese, potenciale in dinamiko delovanja. Delovanje in sestava tima ni enostavno delo, saj se timsko delo ne zgodi samo od sebe. Zato je vedno več delavnic na temo timskega dela. Skozi igranje vlog se pokažejo slabosti in dobre strani v timu. Zato je pomembno, da sodelujejo na delavnici vsi, ki delajo skupaj.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

  • spoznavanje posameznikov in spoštovanje njihovih individualnih razlik;

  • skupinska dinamika: medsebojni odnosi, sodelovanje, zaupanje in tveganje;

  • timsko delo in vodenje v timu;

  • poskus prenosa spoznanj na resnične situacije.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!