Tehnično risanje in branje načrtov

Branje načrtov je eno osnovnih tehničnih znanj za delo v proizvodnji. Slabo poznavanje znakov, pogledov, projekcij, označb lahko pripelje do izkrivljenih informacij in posledično do izgube finančnih sredstev. Izgovorjena ali zapisana beseda ne zadostuje vselej in za vsa področja medsebojnega sporazumevanja. V takšnih primerih se sporazumevamo z risbo, ki ni izdelana poljubno, ampak po zakonitostih in pravilih, ki so standardizirana. S pomočjo takšne risbe lahko izdelamo določen predmet, izvršimo montažo narisane naprave, izdelamo elektro instalacijo, izvedemo servisni poseg na določeni napravi … To lahko naredimo le v primeru, če znamo risbo pravilno prebrati. Tehnično risanje nam zelo jasno posreduje informacijo o predmetu. Vsaka črta pri risanju ima svoj pomen, vsaka ploskev je točno preračunana in omejena in vsaka mera je natančno prikazana. 

Da je lahko sporočilo razumljivo vsem uporabnikom po celem svetu, se moramo pri tehničnem risanju držati točno določenih pravil – standardov.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Pravilnega branja risbe se naučimo le tako, da se najprej naučimo pravilno risati. Pri risanju moramo upoštevati vsa veljavna pravila in si jih zapomniti, da nam kasneje koristijo pri branju risb. Udeleženci dobijo na usposabljanju poglobljeno znanje s področja tehničnega risanja za uporabo v praksi.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!