Tehnika reševanja problemov

Ustvarjalno reševanje problemov je miselni proces, s pomočjo katerega najdemo rešitev za določen problem.

Je posebna oblika reševanja problemov, ki daje nove poglede in izvirne rešitve problema. Ustvarjalna rešitev je tista, ki dodaja novo vrednost in je jasna in nedvoumna. Situacija, za katero iščemo rešitev, ni nujno problem. Je lahko izziv, priložnost, izboljšava ali situacija, ki ustvari priložnosti za izboljšave. Če vpeljemo ustvarjalno rešitev v splošno uporabo, postane inovacija. Če se inovacija obdrži dalj časa, postane tradicija ali običaj. Problemi se običajno rešujejo v skupini. Člani skupine morajo biti ustvarjalni in kritični, da lahko sprejmejo najboljše odločitve. Več ljudi v skupini ima več informacij, reševanje problemov pa je proces, s katerim želimo neželene trenutne okoliščine spremeniti v želene.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Tehnika reševanja problemov je metodologija, s pomočjo katere delovni timi v podjetjih in organizacijah pridejo do hitrejših in  kvalitetnejših rešitev na področju:

  • reševanja specifičnih problemov,

  • priprave različnih strategij,

  • konceptov za razvoj novih izdelkov in storitev ali za izboljšanje že obstoječih.

Razvoj kompetenc:

reševanje konfliktov, učinkovita komunikacija, ki rešuje probleme, pravilno izrekanje kritike, upravljanje s čustvi.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!