Orodja in tehnike za vodenje

8:00 - 15:00 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Vodenje je v današnjih časih poklic in ne več samo delovno mesto, ki ti pripada zaradi števila let službovanja v organizaciji. Dobili ste delovno mesto vodje. Kako pa sedaj? Ali ste med šolanjem zbrali vsa potrebna znanja, da postanete suveren vodja? Obstaja malo šol, ki imajo strokovne predmete iz vodenja. Iz šol prihajajo samo specifični strokovnjaki.

Dober vodja se gradi več let in se mora nenehno usposabljati za svoj poklic. Na vodenje vplivajo medsebojni odnosi, razumevanje, poštenje, nagrajevanje, motiviranje, pohvale, spodbujanje . Vodja je svojim podrejenim zgled v vseh stvareh. Voditeljstvo je zmožnost vplivanja na druge sodelavce, da sledijo in dosežejo ustrezen cilj in rezultate za podjetje. Vodja je simbol podjetja, njegovega uspeha ali neuspeha. Da bi lahko učinkovito vodili svoje sodelavce v teh časih velikih gospodarskih sprememb, se moramo kot vodja primerno vedenjsko odzvati. Za to pa potrebujemo veliko treningov, da dosežemo veščino dobrega vodje .


Cilji

Ugotovili boste, kakšen stil vodenja uporabljate in kako ga izboljšati.
Koliko avtoritete ste si že pridobili?
Kako si ustvariti avtoriteto = spoštovanje + zaupanje?
Kako usmerjati ljudi k ciljem in doseganje rezultatov.
Spodbuditi osebno motivacijo posameznika, ter na ta način izboljšati zadovoljstvo z delom in delovno uspešnost.
Razumevanje dejavnikov motivacije sodelavcev, ki vplivajo na uspešnost dela in učinkovitost delovnih procesov.
Spoznavanje orodij za vodenje in njihova uporabnost v praksi.
Usklajevanje in upoštevanje drugačnih pogledov na delo in odnose z ljudmi.
Postavljanje ciljev vezanih na letni plan in delegiranje.
Motivacijska orodja za različne generacije in karierna sidra.
Opredelitev, kaj je to zavzetost in koliko je je prisotne v vaši delovni skupini.
Postopki in tehnike za utrjevanje zavzetosti.

Namen

Vodjem, managerjem, direktorjem, podjetnikom, vodjem oddelkov, vodjem timov, vodjem projektov…
Vsem vodjem, ki željo spoznati nove tehnike in orodja pri vodenju ljudi.
Vsem, ki bodo napredovali v svoji delovni sredini in bodo morali voditi svoje sodelavce.
Vsem, ki so dobili novo delovno mesto vodje in bi radi pridobili socialno moč in avtoriteto.

Vsebina

 • SPREJEMANJE SPREMEMB

  • Kako reagiramo na spremembo?

  • Kako premagujemo odpor?

  • Proces spreminjanja Jaz – Ti – Mi.

  • Spremembe in hitrost.

 • VODENJE IN KAKOVOST

  • Vodje in njihovi sledilci.

  • Vrste vodenja, metode vodenja.

  • Vloga vodje.

  • Kakšen vodja je prepoznan kot “dober”?

  • Voditeljstvo in Leadership.

  • Kakšen vodja sem jaz?

  • Čustvena inteligenca in vodenje.

 • USMERJANJE SODELAVCEV

  • Vplivanje / navduševanje / motiviranje.

  • Komunikacija / pogovor.

  • Reševanje problemov.

  • Delo v skupini.

 • VODENJE IN PROCES STALNIH IZBOLJŠAV

  • Znanje kot vrednota.

  • Učenje pomeni spreminjanje.

  • Zakaj spreminjati procese in za koga?

  • Vsi ljudje smo ustvarjalni.

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

208,00 € + DDV (253,76 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.