Timsko delo in management

Timsko delo postaja čedalje pogostejša oblika organiziranosti dela v podjetjih in drugih organizacijah, ne glede na njihovo velikost ali področje dela. Ob naglem tehnološkem napredku in naraščajoči konkurenčnosti tržnega okolja so podjetja prisiljena optimizirati delovne procese in »z vedno manj ustvarjati vedno več«. Delovne funkcije postajajo vse bolj povezane in medsebojno odvisne, kompleksnost delovnih nalog pa presega zmožnosti posameznika in zahteva timski pristop.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Udeleženci delavnice obnovijo, pridobijo in urijo spretnosti s področja komuniciranja s sodelavci v timu. Obnovijo znanje o tem, kako deluje tim, kaj tim sploh je in kakšna je vloga posameznika v timu. Naučijo se samoobvladovanja v konfliktnih situacijah, ki nastanejo zaradi problemov, ki jih tim rešuje.

Delavnica poteka v sproščenem okolju ob aktivnem sodelovanju vseh prisotnih.

Udeleženci najprej dobijo potrebna teoretična znanja, pogledajo video posnetku učni primer, nato sledi živa vaja z aktivnim sodelovanjem slušateljev. Vsak primer iz prakse se analizira in poudari dobre ter slabe točke iz vaje.

Razvoj kompetenc:

vodenje, komunikacija, sodelovanje, reševanje konfliktov, delo z ljudmi.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!