TIMSKO DELO - INOVATIVNO IN KREATIVNO VODENJE TIMA

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

TIMSKO DELO Z RAZLIČNIMI GENERACIJAMI 

»Inovativno in kreativno vodenje tima do nadpovprečnih rezultatov!« 

Inovativno vodenje tima je zelo pomembno za uspeh podjetja. Steve Jobs je dejal, da za inovacije ni potrebno veliko denarja, ampak predvsem dobro vodenje in razumevanje trga. Podpora vodstva je ključna pri prehodu v inovativno podjetje, kjer mora vsak vodja spodbujati kreativnost med sodelavci. To je pomembno za preživetje in konkurenčnost podjetja. V sodobnem poslovnem svetu je nujno razumeti, da je inovativnost ključna za prilagoditev novim izzivom, razvijanje novih izdelkov ter uspešen nastop na trgu. 

Razumevanje in uveljavljanje inovativnega vodenja je ključno za doseganje uspeha.


Cilji

PRIDOBLJENA KORIST na praktični delavnici:
• pojasnitev pomena inovativnosti za preživetje v konkurenčnem svetu,
• ugotavljanje pripravljenosti vas in vaših sodelavcev za vpeljavo sprememb,
• motiviranje zaposlenih za sprejemanje strategije sprememb in delo v timu,
• inovativno vodenje potrebuje avtentičnega vodjo.

Kompetence

Razvoj kompetenc: vodenje, ustvarjalno in inovativno mišljenje, reševanje problemov.

Vsebina


1. Pomen inovativnosti v poslovnem okolju

 • Razlaga inovativnosti kot ključni element uspeha v poslovnem svetu.

 • Definicija in povezava podjetnosti, podjetništva, ustvarjalnosti ter novosti.

2. Spremembe kot nujnost in odzivanje nanje

 • Kako se soočiti s spremembami in prepoznati njihovo pomembnost.

 • Strategije za premagovanje odpora do sprememb.

 • Raziskovanje razlogov za upiranje spremembam.

 • Proces spreminjanja: Jaz – Ti – Mi.

 • Povezava med spremembami in hitrostjo ter upravljanje s spremembami.

3. Vodenje inovativnih sprememb

 • Zahteve nove ekonomije glede inovativnega vodenja.

 • Vzpodbujanje inovativnosti in kreativnosti skozi timsko delo.

4. Vodja, tim in učinkovitost

 • Pomembnost prepoznavanja dosezkov v razmerju 1:5.

 • Skupno sprejemanje odločitev, reševanje problemov in ocenjevanje učinkovitosti.

 • Zagotavljanje svobode za razvoj na področju, kjer je ekipa najboljša.

5. Gradnja kulture zavzetosti in pravičnosti

 • Strategije za dvig zavzetosti zaposlenih.

 • Stimuliranje, nagrajevanje in motiviranje kot sestavni deli strategije.

 • Poudarek na "Dobro počutje" vseh zaposlenih.

6. Soustvarjanje sistemov za stalno izboljšanje procesov

 • Izvajanje stalnega izboljšanja na ravni posameznika, organizacijskih enot in timov.

 • Uvedba standardnega sistema prepoznavanja izgub.

 • Uporaba metode Kaizen za stalno izboljšanje procesov.

7. Načrt izboljšav pri delu

 • Konkreten načrt izboljšav za lastno delo s poudarkom na implementaciji naučenega.


Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

293,00 € + DDV (357,46 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.