Timsko vodenje

Najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost tima, so:

  • vodenje,

  • medsebojno spremljanje uspešnosti,

  • medsebojna podpora, prilagodljivost,

  • timska naravnanost sodelujočih,

  • komunikacija in zaupanje.

Vodenje tima pomeni sposobnost vplivati in spodbujati sodelavce, da bodo sledili želenim ciljem. Spremljanje uspešnosti dela članov tima omogoča pravočasno odpravo napak. Medsebojna podpora v timu pomeni dajanje povratnih informacij, pomoč pri opravljanju nalog ali prevzemanje delovnih zadolžitev. Prilagajanje predvideva kontinuirano spremljanje, ali obstoječi procesi zagotavljajo učinkovitost tima, ter odkrivanje in odpravljanje morebitnih napak, spreminjanje načrta dela in drugo.

Le vodja, ki razume timske procese, lahko ustrezno pripravi tim, da doseže svoj optimalni izkoristek. Vsak tim ima svoj potencial. Naloga vodje je, da poskrbi, da se ta potencial zares izrazi. V nasprotnem primeru se lahko tim predčasno znajde pred tem, da zaključi svoje poslanstvo, da se povrne iz timske v skupinsko dinamiko in s tem izgubi morebiten potencial sinergičnih učinkov.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

  • potenciale članov tima in realizirati zastavljene cilje;

  • dosegli bomo boljšo odzivnost na spremembe, v določenih primerih pa se ta stopnja lahko preskoči na stopnjo kreiranja sprememb;

  • člani tima bodo spoznali, da v kritičnih obdobjih niso sami, da se odgovornosti lahko porazdelijo in se s tem omogoči hitrejši vzpon tima;

  • ustvarili bomo večjo motiviranost zaposlenih v podjetju, boljše vzdušje, večjo zavzetost članov in odprtost za iskanje novih rešitev.

Razvoj kompetenc:

vodenje, pomen delovanja skupine in tima, vzpostavljanje ravnovesja, težnja k cilju, izboljšanje komunikacije, sodelovanje, reševanje konfliktov, delo z ljudmi.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!