TPM (Total Productive Maintenance)

TPM je sistem za vodenje proizvodnje, ki so ga izoblikovali v letih 1970 na Japonskem.

Zelo hitro je postal del skupne kulture v avtomobilski, elektronski in drugih industrijah. V prihodnosti bo uspelo le tisto podjetje, ki bo hitro razvijalo svoje izdelke ali storitve in zniževalo stroške proizvodnje. TPM (CPV – celovito produktivno vzdrževanje) je nenehno iskanje izboljšav učinkovitosti proizvodne opreme z vključevanjem stalnega napredka, boljše kakovosti, izboljšav – inovacij, boljše organizacije dela in nenehnega usposabljanja zaposlenih. Zato si danes težko zamislimo uspešno podjetje, ki ne bi razvijalo ustreznega proizvodnega sistema. Značilnost takšnih sistemov je, da vsebujejo različna orodja, metode, strategije pa tudi načine obvladovanja učinkovitosti – konkretno, kdo ne pozna metod 20 ključev, TPM (Total Productive Maintenance), Kaizen, JIT (Just In Time) in še nekaterih, ki so postale sinonim za najnaprednejše proizvodne sisteme.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Namen in cilj proizvodnih sistemov je zagotoviti 100-odstotno kakovost, ki jo zahtevajo interni in zunanji kupci, in zmanjšati celotne stroške. S pomočjo TPM-a v prvi fazi spremenimo umazano in zastarelo tovarno, prekrito z oljem in maščobo, v prijetno in varno delovno okolje. Ko se pokažejo prvi rezultati TPM-a in ko zaposleni doživijo spremembo, občutijo lastniški ponos, kar jih motivira k pozitivnemu sodelovanju, in trud se obrestuje. Po vzpostavitvi osnovnega stanja sledijo nadaljnje aktivnosti, s katerimi dvigujemo zmogljivost, učinkovitost, zanesljivosti strojev in opreme.

Razvoj kompetenc:

organizacijsko tehnična znanja, standardizacija, organizacija dela posameznika in delo v timu.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!