UČINKOVITO DELOVNO MESTO 5S IN SMED

8:00 - 14:30 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Cilj vitke proizvodnje je nenehno izboljševanje procesa proizvodnje in odstranjevanje vseh elementov ali aktivnosti, ki ne ustvarjajo dodane vrednosti. Z vidika končnega kupca, ki uporablja proizvod ali storitev, je v dodani vrednosti zajet vsak ukrep ali postopek, ki ga je pripravljen plačati. Lahko rečemo tudi, da je usmerjenost principa “lean” ustvariti več vrednosti z manj dela.

Vpeljevanje metode 5S

Metoda za vzpostavitev in vzdrževanje reda, čistoče in varnosti na delovnem mestu se imenuje 5S. Koristi te metode se pokažejo v povečani produktivnosti, prihranku pri orodju in opremi, boljšemu izkoristku prostora, povečani varnosti ter stalni urejenosti. Zaposleni se počutijo bolj zadovoljni pri delu, poveča se kreativno sodelovanje, odstranjujejo se ovire med delom, izboljša se komunikacija s sodelavci, večja je varnost pri delu. Dobro počutje vseh zaposlenih je glavni ključ do povečane produktivnosti in dobička.

Komu je usposabljanje namenjeno?

 • vodjem proizvodnje, izmenovodjem, vodjem linij

 • operaterjem na strojih in vzdrževalcem strojev

 • tehnologom in kontrolorjem

 • vsem, ki želijo povečati produktivnost in znižati stroške proizvodnje

Cilji usposabljanja

Vzpostavitev urejenega delovnega mesta z orodji, ki temeljijo na učinkovitosti brez izgub, inovativnosti in kvalitetnih izdelkih. Praktični prikaz vzpostavitev sistema dela na delovnem mestu in v osnovni celici.

Vaša pridobljena korist na usposabljanju?

Vzpostavitev urejenega delovnega mesta z orodji, ki temeljijo na učinkovitosti brez izgub, inovativnosti in kvalitetnih izdelkih. Praktični prikaz vzpostavitev sistema dela na delovnem mestu in v osnovni celici.

Metoda SMED

Povečanje produktivnosti, skrajšanje pretočnih časov in znižanje stroškov, na katere direktno vpliva tudi čas nastavitve orodij, so ključne komponente učinkovitega proizvodnega sistema, ki povečujejo fleksibilnost in odzivnost podjetja na zahteve kupcev. Sistematičen pristop k zmanjševanju nastavitvenih časov imenujemo SMED (Single Minute Echange of DIE). Udeleženci delavnice bodo spoznali metode in tehnike, s pomočjo katerih lahko do 60 % skrajšajo čase nastavitev že v začetni fazi, ter se seznanili z načini hitrega iskanja informacij.


Vsebina

Vpeljevanje metode 5S

 • 7 IZGUB NA DELOVNEM MESTU PROIZVODNJE.

  • Naučimo se jih videti, da lahko kasneje pravilno in na pravem mestu ukrepamo.

 • POMEN METODE 5S PRI POVEČANJU PRODUKTIVNOSTI IN PRETOKU MATERIALA.

 • FAZE VPELJEVANJA METODE.

  • SEIRI (sortirajte in odstranite vse nepotrebne stvari).

  • SEITON (organizirajte stvari, ki jih potrebujete).

  • SEISO (počistite, potem ko ste vse organizirali).

  • SEIKETSU (vzdržujte red in čistočo s standardnimi postopki).

  • SHITSUKE (vzdržujte samodisciplino).

 • VKLJUČEVANJE OSTALIH SLUŽB PRI IZVAJANJU.

 • SPREMLJANJE UČINKA VPELJAVE IN DOSEŽENEGA NIVOJA.

 • PRIMERI DOBRE PRAKSE.


Metoda SMED

 • SMED METODA NJEM POMEN IN POTREBA V PROIZVODNEM PROCESU.

 • POVEZAVA TPM, 5S IN SMED.

 • KAJ ZAJEMA METODA SMED IN NA KAJ VPLIVA?

 • UČINKI SMED METODE.

 • IZVEDBA METODE SMED V PRAKSI.

  • Analiza posameznih stopenj procesa menjav.

  • Cilji, plan ukrepanja, spremljanje.

 • PRIMERI IZBOLJŠANJ IZ PRAKSE.

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

278,00 € + DDV (339,16 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.