Učinkovito delovno mesto s poudarokom na izgubah in vpeljavi 5S metode

8:00 - 14:00 Ljubljanska cesta 42, Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Urejeno in učinkovito delovno mesto z poudarkom na 5S metodi in njeni vpeljavi

Da je proizvodnja in njeni procesi kar se da najbolje izkoriščeni je potrebno zagotoviti, da so delovna mesta urejena, varna, ergonomsko naravnana, da so standardizirani postopki dela in kontrole ter kaj so pomembne naloge in odgovornosti operaterja ali celotne skupine, ki deluje v celici, liniji ali enoti. 

Vsi se morajo zavedati, da samo urejeno, varno in s tem učinkovito delovno mesto zagotavlja dobre rezultate poslovanja proizvodnje ter visoko kakovost izdelkov, pri tem pa vplivamo na dobro počutje operaterja in vseh zaposlenih, kar pa je glavni ključ do uspeha proizvodnje oziroma celotnega podjetja.


Namen

Delavnica je namenjen vsem, kateri so neposredno in posredno vezani na proizvodnjo, vodjam proizvodnje, izmenovodjem, vodjam procesov, tehnologom, vzdrževalcem, operaterjem strojev in naprav, logističnim služba, kakovosti in kar je najbolj pomembno vodstvu podjetja, ki je temelj uspeha vpeljave metod sodobne proizvodnje v podjetje.

Vsebina

1. 7 + 1 izguba na delovnem mestu proizvodnje ( naučimo se jih videti, da lahko kasneje pravilno in na pravem mestu ukrepamo) 

2. Kaizen ( spremenimo način razmišljanja) 

3. 5S postopek - metoda 

3.1 Pet korakov do urejenega delovnega mesta 

 • SEIRI (sortirajte in odstranite vse nepotrebne stvari). 

 • SEITON (organizirajte stvari, ki jih potrebujete). 

 • SEISO (počistite, potem ko ste vse organizirali). 

 • SEIKETSU (vzdržujte red in čistočo s standardnimi postopki). 

 • SHITSUKE (vzdržujte samodisciplino). 

3.2 Vpeljava na delovno mesto 

3.3 Vključevanje pomembnih služb 

3.4 Spremljanje učinka vpeljave in doseženega nivoja 

4. Vizualno vodenje 

4.1 Pomembnost prave informacije, ki vzbudi reakcijo 

4.2 Odločitev, kaj potrebujemo vizualno boljše 

4.3 Implementacija na delovno mesto 

4.4 Povezava z ostalimi metodam 

5. Avtonomno vzdrževanje 

5.1 Združevanje 5S in Vizualnega vodenja za vzpostavitev osnovnega vzdrževanja stroja in opreme s strani delavca 

5.2 Vključitev vzdrževanja 

6. Standardizirano delo 

6.1 Zakaj je potrebno način dela na stroju standardizirati 

6.2 Za kaj vse lahko uporabimo standardizirano delo 

6.3 Praktičen primer s skupino (analiza dela) 

6.4 Vključevanje službe tehnologije in izkoristek znanja operaterjev 

6.5 Standardizacija postopka dela 

6.6 Usposabljanje vseh operaterjev za večji učinek dela 


Predavanje bo popestreno s številnimi primeri iz prakse ob aktivnem sodelovanju vseh prisotnih. 

Komu je namenjeno? 

Vsem zaposlenim za povečanje učinkovitosti na delovnem mestu 

Enak seminar smo izvajali v naslednjih podjetjih: 

 • TAB Mežica (g. Aleš HORVATIČ) 

 • SMERI (ga,. Ana PAVŠE) 

 • AERO (ga,. Sonja KRAŠOVEC) 

 • ROTIS (g. Ivan CRNKOVIČ) 

 • SIBO G d.o.o. (g. Damjan KRAJNIK) 

 • PODGORJE d.o.o. (ga. Majda KRANJC) 

 • KLS d.o.o. (ga. Aleksandra LOGAR) 

 • ROTO d.o.o. (g. Matjaž PAVLINJEK) 

 • BREST d.o.o. (ga Vesna BASAR) 

 • YDRIA MOTORS d.o.o. (ga Sara ČUČNIK) 

 • KOVINOPLASTIKA d.o.o. (ga. Majda ŠREJ MIHELČIČ) 

 • KOVINOPLASTIKA ORODJARNA ( g. Boštjan OVSEC) 

 • CME ORODJARSTVO d.o.o. (g. Samo Miklavčič) 

 • In še veliko ostalih podjetij po celi Sloveniji


Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

207,00 € + DDV (252,54 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.