Učinkovito delovno mesto v proizvodnji

Osnova za doseganje optimalnega izkoristka proizvodnih kapacitet in procesov je urejeno, ergonomsko naravnano delovno mesto, standardizirani postopki dela in kontrola. Če želimo v delovnem okolju kvalitetno izkoristiti človeški potencial, moramo najprej urediti delo. Posameznik lahko dobro deluje le v urejeni organizacijski strukturi, kjer so jasno opredeljene naloge in odgovornosti operaterja ali člana skupine, ki deluje v enoti ali liniji.

Zavedati se moramo, da samo urejeno in učinkovito delovno mesto zagotavlja dobre rezultate poslovanja proizvodnje ter visoko kakovost izdelkov. Pozabiti ne smemo na dobro počutje operaterja in vseh ostalih zaposlenih, kar je glavni ključ do uspeha proizvodnje oziroma celotnega podjetja. Takšno okolje v organizaciji pomeni za posameznika varnost, dobro počutje, usklajenost in je hkrati dovolj vzpodbudno za uresničevanje njegovih ciljev.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Vzpostavitev urejenega delovnega mesta z orodji, ki temeljijo na učinkovitosti brez izgub, inovativnosti in kvalitetnih izdelkih. Praktični prikaz vzpostavitve sistema dela na delovnem mestu in v osnovni enoti.

Razvoj kompetenc:

tehnična znanja, orodja in postopki za dosego ciljev posameznika in organizacije.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!