Učinkovito planiranje delovnega časa in razdeljevanje nalog

Čas postaja večja vrednota kot denar.

Učinkovitost na delovnem mestu je odvisna od tega, kako si zna posameznik organizirati delo. Dela se delijo na tista, ki jih moramo opravljati vsak dan, na rutinska, nujna in pomembna. Zraven teh del se pojavljajo tatovi časa, ki jih skoraj ne prepoznamo. Pri organizaciji časa nam je lahko v veliko pomoč delegiranje ali razdelitev nalog sodelavcem. S tem dosežemo boljše rezultate, pri posameznikih pa večjo samomotivacijo in motivacijo za delo v timu.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

Na delavnici bomo našli skrite rezerve časa za vsakogar in vsak si bo naredil akcijski načrt sprememb pri organizaciji dela in delitvi nalog. S tem bomo dosegli večjo učinkovitost in doslednost pri opravljanju del in nalog.

Razvoj kompetenc:

organizacije samega sebe in drugih, delegiranje, učinkovitost, vodenje.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!