Učinkovito vodenje sestankov

8:00 - 14:00 Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 60

Eno najpogosteje uporabljanih orodij za komunikacijo in vodenje v delovni sredini so sestanki. Pogosto se pritožujemo nad njihovo kakovostjo in s tem povezano izgubo dragocenega časa. Ključen element učinkovitega sestanka je cilj - rdeča nit, ki povezuje vodjo sestanka in vse prisotne. Skupna naloga vseh prisotnih na sestanku je, da so učinkoviti, da obvladujejo neprijetne sogovornike, da se na sestanek pripravijo in s tem zmanjšajo porabo časa. Sestanki so razdeljeni na tri korake: priprava na sestanek, izvedba sestanka in spremljanje dogovorjenih sklepov (nalog). Če je kateri od teh korakov površno ali slabo opravljen, je pričakovani rezultat sestanka primerno nižji. Spremljanje sklepov je predpogoj za učinkovito ciljno usmerjenost in motivacijo udeležencev.


Cilji

• uspešno vodenje komunikacije na sestanku,
• učinkovito spremljanje sklepov sestanka,
• izboljšana notranja komunikacija,
• orodja za lažje delo na sestanku

Namen

Seminar je namenjen vsem, kateri želijo doseči večjo učinkovitost sestankov in pa realizacijo dogovorjenega.

Kompetence

organizacija dela, osebna organiziranost, sodelovanje v timu, ciljna naravnanost, učinkovitost.

Vsebina

 1. Pomen sestanka in prisotnost posameznika

 2. Organizacijsko-tehnične priprave na izvedbo

 3. Vloga vodje sestanka

 4. Udeleženci sestanka in njihova vloga na sestanku

 5. Postavitev ciljev sestanka in rokov za izvedbo

  • Določitev glavnega cilja /zaključek

 6. Delegiranje na sestanku in nadzor nad izvedbo sestanka

 7. Glavne faze do sklepa - cilja na sestanku

  • Zbiranje idej

  • Analiza problemov

  • Sprejemanje odločitev

 8. Upravljanje s konflikti na sestanku

 9. Merjenje in prepoznavanje dosežkov na sestanku

 10. Analiza igre vlog na sestanku – vaja

 11. Osebni akcijski načrt sprememb

Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

198,00 € + DDV (241,56 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.