Učinkovito vodenje sestankov

Eno najpogosteje uporabljanih orodij za komunikacijo in vodenje v delovni sredini so sestanki. Pogosto se pritožujemo nad njihovo kakovostjo in s tem povezano izgubo dragocenega časa. Ključen element učinkovitega sestanka je cilj – rdeča nit, ki povezuje vodjo sestanka in vse prisotne. Skupna naloga vseh prisotnih na sestanku je, da so učinkoviti, da obvladujejo neprijetne sogovornike, da se na sestanek pripravijo in s tem zmanjšajo porabo časa. Sestanki so razdeljeni na tri korake: priprava na sestanek, izvedba sestanka in spremljanje dogovorjenih sklepov (nalog). Če je kateri od teh korakov površno ali slabo opravljen, je pričakovani rezultat sestanka primerno nižji. Spremljanje sklepov je predpogoj za učinkovito ciljno usmerjenost in motivacijo udeležencev.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

  • uspešno vodenje komunikacije na sestanku,

  • učinkovito spremljanje sklepov sestanka,

  • izboljšana notranja komunikacija,

  • orodja za lažje delo na sestanku.

Razvoj kompetenc:

organizacija dela, osebna organiziranost, sodelovanje v timu, ciljna naravnanost, učinkovitost.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!