Učinkovito vodenje za večjo produktivnost

15:00 - 18:30 IZZA d.o.o., Ljubljanska cesta 42, 2310 Slovenska Bistrica 02 843 20 60

V manjših družbah ali pri zasebnikih - obrtnikih, v katerih zaposleni opravljajo več funkcij obenem, so zelo pomembni delovni odnosi. Kljub vsemu mora biti nekdo vodja. Formalno ali neformalno. Ta oseba vpliva na organizacijsko kulturo in klimo, kateri temeljita na medsebojnih odnosih, razumevanju, poštenju, nagrajevanju, zaupanju, spoštovanju, pohvali, kritiki, spodbujanju…

Sposobnost učinkovitega vodenja ljudi je močno odvisna od sposobnosti lastnih čustev, zmožnosti, da v kriznih situacijah ostanejo mirni, obvladujejo svoja čustva ter razumejo svoje težnje in nagnjenja.Vodja mora biti sposoben zgraditi prijeten, zrel in prizanesljiv odnos do drugih ljudi. Hkrati mora biti sposoben ceniti stališča drugih ljudi.


Cilji

Samostojni podjetniki in lastniki manjših firm ste tisti, ki vodite svojo firmo in obenem vodite tudi zaposlene. Cilj usposabljanja je, da pridobite znanja, s katerim boste v svojem timu spodbudili dobre odnose med sodelavci in znali prepoznati, kako vplivajo dobri odnosi na uspešnost dela in učinkovitost delovnih procesov v podjetju. Naučili se boste, kako pri zaposlenih in sebi spodbuditi inovativno razmišljanje ter dvigniti zavzetost za delo. Prav tako pa boste prepoznali pomen kakovosti pri delu in kako dobra komunikacija vpliva na uspeh podjetja.

Namen

Z dobrim vodenjem do boljših poslovnih rezultatov

Vsebina

 • 1. Pomen podjetnika – vodje pri uresničevanju poslanstva in strategije

 • 2. Generacijske razlike in pristopi pri vodenju

 • 3. Prepoznavanje lastnih vrednot in vrednot podjetja

 • 4. Elementi vzornega lika vodje

  • Spoštovanje in izraženje spoštovanja

  • Zaupanje

  • Pravičnost ali korektnost

  • Pohvala - kritika

 • 5. Zavzetost, delna zavzetost in nezavzetost ◦ Vrste motivacij

 • 6. Poznavanje svojih osebnih in službenih ciljev ◦ Delegiranje - vaja

 • 7. Pomen čustev EQ in dobrih odnosov na delovnem mestu

 • 8. Osebnostni načrt sprememb


Vsak udeleženec dobi ustrezno gradivo

Prijava, kotizacija in plačilo:

120,00 € + DDV (146,40 €)

V ceni je zajeto: organizacija, skripta, potrdilo, napitki in prigrizek.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 04430-0000902505 Nova KBM d.d.

Morebitne odpovedi sprejemamo dva dni pred začetkom seminarja. Po tem datumu kotizacije ne vračamo.

Naslednje izobraževanje

Kaj pravijo pretekli udeleženci usposabljanja?

Nazorna predstavitev delovanja službe vzdrževanja iz izkušenj. Predavatelj ima veliko izkušen iz prakse.

Danijela Kuzmanovič
Plastika Skaza d.o.o.