Uporaba čustvene inteligence pri vodenju

Čustvena inteligenca na delovnem mestu pove, kako spretno obvladujemo sebe in gradimo medsebojne odnose, da smo uspešni in kreativni. Znanstveno je dognano, da je 80 odstotkov celotne človekove uspešnosti odvisne od čustvene pismenosti.

Vsi zaposleni morajo imeti na delovnem mestu predpisana tehnična znanja, ki so navedena v opisu del in nalog. Vsa ta znanja se dajo meriti in naučiti. Sposobnost obvladovanja čustev in spretnost pri ravnanju z ljudmi se imenuje čustvena inteligenca. Čustveno inteligentni ljudje znajo obvladovati svoja čustva, se samomotivirati, vztrajati kljub oviram, uravnavati razpoloženje, vživljati se v čustva drugih, upati, in ne dovolijo, da bi strah onemogočil njihovo sposobnost razmišljanja. Čustveno inteligenco razvijamo celo svoje življenje, učimo se sodelovati z drugimi ljudmi in upoštevati ter pravilno izražati lastna čustva. Čustvena inteligentnost je pravzaprav posebna socialna spretnost, ki je temelj dobrega sodelovanja in potemtakem tudi temelj učinkovitih organizacij.

Pridobljena korist na praktični delavnici:

  • spoznavanje značilnosti IQ in EQ;

  • spoznavanje pomena EQ za delo z ljudmi;

  • prepoznavanje najpogostejših čustev, ki nam povzročajo težave;

  • vodenje in EQ;

  • timsko delo in sodelovanje s posameznimi člani tima.

Razvoj kompetenc:

osebna rast, čustvena pismenost, obvladovanje čustev, pomen čustev, boljše razumevanje ljudi.

Vsebina seminarja

ZAHTEVAJTE PONUDBO za izvedbo v vaši organizaciji.

V ponudbi vam bomo posredovali vsebino, katero lahko prilagodimo vašim zahtevam po znanjih!